Tiedote: Demeter-työ esillä Tasa-arvopäivillä 1.-2.10.2015

Maria Akatemia osallistui Tasa-arvotiedon keskus Minnan (THL), sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston järjestämille Tasa-arvoasioiden neuvottelupäiville Helsingissä 1.-2.10.2015.

Tasa-arvopäivien teemoina olivat mm. tasa-arvopolitiikka, tasa-arvotyön kehittäminen, tasa-arvohankkeet ja niiden rahoitus. Teemoja käsiteltiin puheenvuoroissa, keskusteluissa ja työpajoissa. Tilaisuus oli suunnattu kaikille tasa-arvoasioiden parissa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille henkilöille.

Demeter-työn koordinaattori Elina Rajaniemi esitteli Maria Akatemian ehkäisevää väkivaltatyötä tasa-arvopäivien Kokemuspörssissä.