Toiminnanjohtajan terveiset: Joulunodotusta ja katse kohti tulevaa

Lukijalle,

Joulua odotellessa haluamme lämpimästi kiittää teitä kuluneesta vuodesta, kiinnostuksestanne ja tuestanne Maria Akatemian toimintaa kohtaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi 5.12.2019 avustusehdotuksensa. Tämä merkittävä avustusehdotus siivittää katsettamme jo tulevaan vuoteen. Avustusehdotus toiminnallemme 2020 on reilu 900 000 euroa. Toimintamme ehkäisevän väkivaltatyön ja muun hyvinvointia tukevan toiminnan parissa jatkuu entistä vahvempana.

Avustukset jakaantuvat sekä pysyvään työhön että kehittämistoimintaan. Erityisesti iloitsemme ehkäisevän väkivaltatyön verkkovälitteisen toiminnan, naisenväkivalta.fi jatkumisesta. Toiminta on tavoittanut kattavasti asiakkaita ympäri Suomea hyvin tuloksin. Avustusehdotuksen turvin pääsemme kehittämään toimintaa joustavasti asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamaan laajemmin tukea naisille, jotka tavoittelevat muutosta omaan väkivaltakäyttäytymiseen tai sen ehkäisemiseen. Kokemuksemme mukaan verkkovälitteinen työ on tavoittanut entistä paremmin asiakkaita toimintamme piiriin. Tulevina vuosina tulemme tarjoamaan entistä kattavammin asiakkaille mahdollisuuden osallistua toimintaan verkkovälitteisesti myös muissa toimintamuodoissamme.

Kiitämme toimintamme tuesta sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta että muita tukijoitamme. Tuen avulla lisäämme ja vahvistamme nuorten, eri-ikäisten naisten, perheiden ja yhteisöjen henkistä hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä tukemalla sisäistä kasvua vahvuuksien pohjalta, tarjoamalla osallisuutta, toimintaa ja yhteisöä, johon voi liittyä.

Toivotamme kaikille Rauhaisaa Joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Sari Nyberg, toiminnanjohtaja

Lue tästä Maria Akatemian uutiskirje 10/2019 ”Joulunodotusta ja kutsu seminaariin”