Tutkimus 26.5.2017: Nuorten naisten väkivalta ja avun hakeminen

Laurea-ammattikorkeakoulussa on 26.5.2017 valmistunut Iris Kateron opinnäytetyö ”Female aggression – factors related to the seeking of help among young women”, jossa käsitellään nuorten naisten käyttämän väkivallan ilmiötä ja siihen liittyvään avun hakemiseen vaikuttavia tekijöitä.

Opinnäytetyö toteutettiin Maria Akatemiaan nuorten naisten ehkäisevän väkivaltatyön hankkeeseen Keijun varjoon.

Opinnäytetyöstä on myös kirjoitettu artikkeli ”Nuorten naisten väkivalta ja avun hakeminen”. Artikkeli perustuu opinnäytetyön teoriapohjaan ja tutkimustuloksiin.

Kiitämme Iris Kateroa hyvästä yhteistyöstä!