Mentorointi Vankemmaksi -hankkeessa

Mentoritoiminta käynnistyy syksyllä 2024. 

Vertaisvanhemmuuteen perustuvan mentoroinnin tavoitteena on tarjota jatkotukea hankkeen ryhmämuotoiseen tukeen osallistuneille psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille. Koulutetut vapaaehtoismentorit ovat rinnalla kulkijoita ja auttavat ylläpitämään vanhemmuuden voimavaroja. Vertaisvanhemmalla on omaa, jo riittävällä tavalla käsiteltyä kokemusta vastaavassa elämäntilanteessa olemisesta. Hän pystyy siis toimimaan peilinä tuettavan ajatuksille sekä kannustajana ja toivon tarjoajana vaikeassa elämäntilanteessa.

Mitä mentorointi on? 

Mentorointi on vuorovaikutusprosessi, jossa keskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Kokemusten jakaminen on antoisaa ja merkityksellistä molemmille osapuolille. Vertaisvanhempana toimiva voi antaa tuettavalle tietoa ja vinkkejä avuksi haastavassa tilanteessa selviytymiseen sekä toivoa ja valmiuksia tulevaan. Tuen antaja voi saada myös itselleen uusia näkökulmia keskustellessaan vertaisen kanssa ja prosessoidessaan omia kokemuksiaan uudelleen.

Mentoritoiminnan käytännöt

Mentorointiprosessi kestää noin vuoden ajan. Vertaisvanhemman ja tuettavan kahdenkeskisiä lähi- tai etätapaamisia on keskimäärin joka toinen kuukausi. Mentoroinnista tehdään sopimus, jossa yhdessä mentoripareina sovitte yhteisen työskentelyn tavat ja periaatteet. Jokainen vertaisvanhempi mentoroi omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan ja niin kuin itselleen parhaiten sopii.  Mentoroida voi mistä päin Suomea tahansa. Vertaisvanhemmat saavat tehtäväänsä jatkuvan tuen hankkeen työntekijöiltä, ja tehtävässä jaksamista tuetaan myös vapaaehtoisten työnohjauksella.

Kiinnostuitko vertaisvanhempana toimimisesta?

Vapaaehtoiseksi vertaisvanhemmaksi pääsee Maria Akatemian vapaaehtoiskoulutuksen kautta. Koulutus koostuu alkuhaastattelusta sekä kolmesta 2-3 tunnin mittaisesta tapaamisesta. Koulutukseen voi osallistua verkkoyhteyksin mistä tahansa päin Suomea.

Koulutuspäivät syksyllä 2024 ovat:

  • to 26.9.2024 klo 16.30-19.30
  • ke 2.10.2024 klo 17-19
  • to 17.10.2024 klo 17-19

Lisätietoja ja haku koulutukseen: vankemmaksi@maria-akatemia.fi