Mentorointi Vankemmaksi -hankkeessa

Mentoritoiminta käynnistyy syksyllä 2024. 

Mentorointiohjalman tavoitteena on tarjota jatkotukea hankkeen ryhmämuotoiseen tukeen osallistuneille psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille. Koulutetut vapaaehtoismentorit toimivat rinnallakulkijoina ja auttavat ylläpitämään vanhemmuuden voimavaroja. Myös mentoreiden toivotaan kokevan vaikutusmahdollisuuksia toimintansa kautta.  

Mentorointiprosessi kestää noin vuoden ajan. Mentorin ja mentoroitavan kahdenkeskisiä tapaamisia on keskimäärin joka toinen kuukausi. Mentoroinnista tehdään sopimus, jossa yhdessä mentoripareina sovitte yhteisen työskentelyn tavat ja periaatteet. Jokainen mentori mentoroi omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan ja niin kuin itselleen parhaiten sopii.  

Mitä mentorointi on? 

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi on vuorovaikutusprosessi, jossa keskustelut perustuvat aina luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Vaikka mentorointi tähtää pääosin mentoroitavan eli aktorin kehittymiseen, myös mentori oppii uutta prosessin aikana. 

Kiinnostuitko mentoritoiminnasta? 

Vapaaehtoiseksi mentoriksi pääsee Maria Akatemian vapaaehtoiskoulutuksen kautta. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024. Tietoa alkavasta koulutuksesta ja muusta toiminnastamme löydät Ajankohtaista –sivultamme