Uran ja perheen yhteensovittaminen ‒ henkilökohtainen sekä yhteiskunnallinen haaste

Uran ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat ajankohtaisia. Viimeisten kuukausien aikana on aihe ollut eri tulokulmista esillä niin päivälehdissä kuin uutisissa. Yleinen näkemys on, että uran ja muun elämän yhteensovittaminen on haasteellista ja vaikeaa. Haasteet korostuvat 28–57-vuotiailla naisilla, jotka kantavat päävastuun perhe-elämän organisoinnista. Suurimmat paineet liittyvät pikkulapsivaiheeseen, elämän ruuhkavuosiin.

Uran ja perheen yhteensovittamisen onnistuminen voidaan nähdä hyvinvoinnin mittarina. Niiden välinen suhde on monirakenteinen ja kaksisuuntainen. Työn arki ja sen tuoma kuorma, mutta myös mahdollisuudet menestykseen ja itsensä toteuttamiseen heijastuvat kotiin. Vastaavasti kotoa siirtyy työpaikalle perheen ja lasten tulleessaan tuomat ilot ja surut. Yhteensovittamisen yksi haaste on löytää erilaisille perheille uran ja perhe-elämän toisiaan tukevaa vuorovaikutusta sekä aika ja paikka missä pohtia yhteensovittamista toisten kanssa omista lähtökohdistaan.

Maria Akatemialla on kokemusperäistä ymmärrystä aiheesta. Ymmärrys pohjautuu naisten itsetuntemusryhmien ohjaamiseen uran ja perheen yhteensovittamisen teemalla. Jakaminen toisten naisten kanssa luottamuksellisessa, ammatillisesti ohjatussa ryhmässä auttaa naisia vahvistumaan itsessään ja toimimaan osaltaan jopa kulttuurin muutoksen tekijöinä. Oma sisäinen käsikirjoitus on tausta, jota vasten ryhmissä peilataan tämän päivän arjen mieltä askarruttavia kysymyksiä. Maria Akatemiassa aloitettiin ryhmätoiminta uran ja perheen yhteensovittamisen teemalla syksyllä 2017.

Ryhmässä oli naisia joille sekä ura että perhe ovat erittäin tärkeitä, ja he pohtivat seuraavia kysymyksiä:
Millä tavalla priorisoin työtäni suhteessa puolisoon ja lapsiin? Onko priorisointini nyt sen näköinen, kun itse haluan vai onko se lopulta ulkopuolelta minulle annettu? Miten muuttaisin yhtälöä, jos se olisi mahdollista?

Jaksamisen kysymykset olivat todellisia äideillä. Äitien omat odotukset itseään kohtaan olivat isot. On erittäin tärkeää löytää laajempaa merkitystä asioille äitinä suorittamisen ja ”multitaskauksen” sijaan. Täydellisyyden tavoittelu on usean uranaisen kohtalo. Jos nainen tavoittelee täydellisyyttä työssä, niin vaatimus täydellisestä äitiydestä on myös erittäin todennäköinen.

Ryhmässä oli myös arvokasta skannata mikä on ollut oman ”sisäisen lapsen” kasvun aika ja miten oli itse aikoinaan tullut nähdyksi potentiaalinsa kanssa. Jos on niin, että kasvuperheessä on laitettu itselle kuulumattomaan rooliin, on siitä mahdollista opetella pois.

Ryhmässä olleiden naisten ylös kirjaamia ajatuksia ryhmään liittyen: ”Paikalla oli fiksuja ja koulutettuja, suunnilleen ikäisiäni naisia. Sopivan kokoinen ryhmä.” ”Ryhmässä oli selvästi useita äitejä, joilla rima oli hyvin korkealla ja tavoitteena lähes täydellisyys.” ”Tulevaan tapaamiseen sähköpostitse saadut kysymykset olivat innostavia.” ” Työssä minua raivostuttaa esim. se, jos joku asiasta minua oikeasti vähemmän ymmärtävä tulee neuvomaan minua työssäni.”

Äidillä on naisten vertaisryhmässä mahdollisuus olla sisäisyytensä äärellä perheen ja uran lähtökohdista. Omista vaikutusmahdollisuuksistaan kiinni saaminen ja asioiden ohjaaminen uudella tavalla on avainasemassa naisten ryhmissä.

Seuraava Uran ja perheen yhteensovittamisen ryhmä alkaa 17.10.2019 klo 16.30.
Lisätiedot Uran ja perheen yhteensovittamisen ryhmästä tästä

Kirjoittajat Eivor Wallinvirta ja Laura Perheentupa ovat työnohjaajia ja naistietoisuusryhmänohjaajia.