Läheisenä työelämässä -verkkovertaisryhmä

Start date: 15.05.2024
End date: 12.06.2024
Time: 17:00 - 19:00
Location: Verkossa

Läheisenä työelämässä -vertaisryhmät on tarkoitettu 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Vertaisryhmätyöskentely on luottamuksellista ryhmän kesken käytävää keskustelua työn ja läheishoivan yhteensovittamisesta. Ryhmätyöskentely on itsetuntemukseen, reflektointiin sekä vertaisuuteen pohjautuvaa, ja sen tavoitteena on lisätä voimavaroja ja jaksamista sekä ennaltaehkäistä uupumista.

Ryhmässä pureudutaan mm. läheishoivan ja työelämän ristipaineeseen, rooleihin työelämässä ja hoivassa, tunteisiin ja niiden merkitykseen sekä rajojen asettamiseen oman jaksamisen tukemiseksi. Vertaistuellinen keskustelu on ryhmätyöskentelyn päämenetelmä. Ryhmäkertoihin sisältyy myös lyhyt luento-osuus vaihtelevista teemoista, joista keskustellaan käytännön esimerkkien kautta. Ryhmässä tehdään lisäksi erilaisia harjoituksia työskentelyn tukena.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, viitenä peräkkäisenä viikkona. Ryhmäprosessiin kuuluu yksi seurantatapaaminen kahden kuukauden päästä ryhmän päättymisestä. Verkkoryhmään osallistumiseksi tarvitset toimivan verkkoyhteyden, tietokoneen, tabletin tai puhelimen sekä kameran ja kuulokkeet. Ryhmään pääsyä edeltää kahdenkeskinen yksilökeskustelu hankkeen työntekijän kanssa.

Kenelle: 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Ryhmään otetaan mukaan noin kuusi osallistujaa.

Aika: keskiviikkoisin 15.5-12.6.2024 klo 17-19

Paikka: Verkossa Teams-yhteydellä

Ohjaajat: Läheisenä työelämässä -hankkeen työntekijä

Hinta: Maksuton

Haku ryhmään: vertaisryhmiin hakeutuminen alkaa yksilökeskustelulla hankkeen työntekijän kanssa. Varaa itsellesi aika maksuttomaan yksilökeskusteluun sähköisestä ajanvarauksesta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen laheisena@maria-akatemia.fi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!