Inhimillisesti kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Koronakevät iski erityisen ankarasti niihin perheisiin, joissa jo valmiiksi voimavarat olivat vähissä. Samaan aikaan uusi joukko ihmisiä koki tilanteen uuvuttavuuden, kun olemassa olevat tukiverkot vähenivät ja arki muuttui. Syksy tuo mukanaan jälleen uusia uhkakuvia ja tuen tarve on juuri nyt korostunut tuen saamisen hankaloiduttua.

Maria Akatemia tekee työtä auttaakseen naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Suuri osa asiakkaistamme on pienten lasten äitejä, joilla on aito hätä ja suuri halu olla parempia vanhempia lapsilleen. Ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä on kyse ylisukupolvisten väkivaltaketjujen katkaisemisesta. Tehtävä ei ole helppo, eikä vastaavaa työskentelymuotoa ole saatavilla kunnallisella sektorilla.

Kuluneen vuoden aikana avun tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön päivystyksiin onkin heinäkuun loppuun mennessä tullut yhteydenottoja miltei saman verran kuin edellisvuonna koko vuoden aikana.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa sote-järjestöille suunnitellut 33 %:n avustusleikkaukset eivät ole inhimillisesti eivätkä taloudellisesti kestäviä. Toivomme, että voimme jatkaa avun tarjoamista niille sadoille ihmisille, jotka ottavat vastuuta omasta toiminnastaan ja haluavat olla rakentamassa turvallisempaa huomista. Halu kasvuun ja muutokseen on nähtävä sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavana sijoituksena.

Erityisesti yhteistyötä tarvitaan, kun ajat ovat vaikeat. Järjestökentän ja julkisen sektorin yhteistyö varmistaa perheille ja yksilöille vahvempaa tukea, ja järjestöt ovatkin erittäin suuressa roolissa puhuttaessa ehkäisevän väkivaltatyön palveluista. Tämän yhteistyön vahvistaminen edelleen on tärkeä tehtävämme ja siihen tulee olla riittävästi resursseja, jotta inhimillisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista.

Päivystysaikamme:

Kirjoittajat:
Laura Maatraiva ja Tanja Moilanen, Demeter-työmuodon ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijat
Hanna Kommeri, kehittämispäällikkö

#onneksionjoku #ehkäiseväväkivaltatyö #inhimillisyys #järjestöt #budjetti2021 #hyvinvointi