Maria Akatemian, Naistenkartanon ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n yhteinen kannanotto vuoden 2021 talousarvioesitykseen: Sote-järjestöjen avustusten leikkaaminen iskee kipeästi ennaltaehkäisevään työhön- ja tulevaisuuden hyvinvointiin

Valtiovarainministeriön vuoden 2021 talousarvioehdotus oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannalta karua luettavaa. VM:n esityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan leikata 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 % prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Tämän pudotuksen kerrotaan johtuvan ennen kaikkea Veikkauksen tuottojen vähenemisestä. Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikkaaminen on lyhytnäköistä toimintaa. Hallitusohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä, mutta tämän kaltainen budjetointi vie kehitystä täysin päinvastaiseen suuntaan eikä pitkällä aikavälillä varmastikaan ole myöskään taloudellisesti kannattavaa. ”Sote-järjestöillä on merkittävä rooli mm. työkyvyn ylläpitämisessä ja voimme tarjota palveluita varhaisessa vaiheessa, ennen kuin tarvitaan raskaita ja kalliita palveluita. Esimerkiksi uupumista, masennusta ja riippuvuuksia voidaan vähentää vertaisryhmätoimintamme avulla. On vaikeaa ymmärtää, miksi […]

Tiedote 13.8.2020: Maria Akatemian hallitus

Maria Akatemian sääntömääräinen vuosikokous on pidetty 11.8.2020. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. Hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös, ja vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Maria Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tynkkynen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Taru Antila, Anu Nordlund-Knuutila, Juha Ollikainen ja Marja Vuento, uudelleen valittiin Pasi Pollari. Hallituksessa jatkaa Kristiina Laitinen. Hallituksen varsinaisille jäsenille ei valita varajäseniä. Maria Lindroos jatkaa Maria Akatemian asiantuntijayhteisön hallituksen edustajana puhe- ja läsnäoikeudella. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Nyberg. Lisätiedot: toiminnanjohtaja Sari Nyberg, sari.nyberg@maria-akatemia.fi, puh. 050 502 7544.

Haemme projektityöntekijää Maria Akatemia ry:n Työnjanoon! -hankkeeseen (STEA)

Maria Akatemiassa on meneillään kolmivuotinen Työnjanoon! -hanke (STEA 2019-2021), jonka tavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. Hanketta toteutetaan ensi vaiheessa Helsingissä. Vuoden 2020 aikana hankkeen toimintaa ryhdytään toteuttamaan myös Tampereen toimipisteessä. Hankkeessa työskentelee työparina kaksi projektityöntekijää. Keskeisiä työtehtäviä ovat: hankkeen toimintamallin jatkokehittäminen asiakastyö (yksilötapaamiset, vertaisryhmät) viestintä ja verkostoyhteistyö vertaistoimijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen Edellytämme sinulta: soveltuvaa korkeakoulututkintoa hankkeen kohderyhmän tuntemusta itsenäistä ja kehittävää työotetta kokemusta yksilötyöstä ja ryhmien ohjaamisesta vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä viestintä- ja verkostoitumistaitoja vahvaa osaamista projektityöstä Eduksi katsomme terapiakoulutuksen / -kokemuksen monipuolisen työkokemuksen ja työelämärakenteiden tuntemuksen halun tuottaa kirjoituksia ja […]

Tiedote 13.1.2020: Naiset kertovat käyttämästään väkivallasta Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-toiminnan (STEA) videokampanjassa. Väkivallan puheeksi ottaminen katkaisee ylisukupolvista väkivaltaa.

Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi -hankkeen loppuseminaarissa 16.1.2020 käynnistetään kolmeviikkoinen Väkivalta ei lopu vaikenemalla – videokampanja, jonka tarkoituksena on kuvata piiloon jääviä väkivallan ilmiöitä: naisen käyttämää parisuhdeväkivaltaa, äitien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ja helposti kätkeytyvää henkistä väkivaltaa. Väkivallan puheeksi ottaminen edistää avun saamista kaikille asianosaisille: väkivallan tekijälle, kokijalle ja heidän lähipiirilleen. Videospotit näkyvät sosiaalisen median lisäksi Ylen tietoiskuina TV1:llä viikolla 4. Kuluneen kolmen vuoden aikana Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-hankkeen toiminta (STEA 2017-2019) on auttanut lähes 350 naista. Heistä suuri osa on ohjautunut chatin kautta yksilökeskusteluihin ammattilaisen kanssa sekä verkkovertaisryhmiin, tavoitteena väkivallattomuus ja vastuunotto omista tunteista ja teoista. Hankkeen tavoitteena laajemmin on ollut madaltaa avunhakemisen […]