Haemme projektityöntekijää Maria Akatemia ry:n Työnjanoon! -hankkeeseen (STEA)

Maria Akatemiassa on meneillään kolmivuotinen Työnjanoon! -hanke (STEA 2019-2021), jonka tavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. Hanketta toteutetaan ensi vaiheessa Helsingissä. Vuoden 2020 aikana hankkeen toimintaa ryhdytään toteuttamaan myös Tampereen toimipisteessä. Hankkeessa työskentelee työparina kaksi projektityöntekijää. Keskeisiä työtehtäviä ovat: hankkeen toimintamallin jatkokehittäminen asiakastyö (yksilötapaamiset, vertaisryhmät) viestintä ja verkostoyhteistyö vertaistoimijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen Edellytämme sinulta: soveltuvaa korkeakoulututkintoa hankkeen kohderyhmän tuntemusta itsenäistä ja kehittävää työotetta kokemusta yksilötyöstä ja ryhmien ohjaamisesta vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä viestintä- ja verkostoitumistaitoja vahvaa osaamista projektityöstä Eduksi katsomme terapiakoulutuksen / -kokemuksen monipuolisen työkokemuksen ja työelämärakenteiden tuntemuksen halun tuottaa kirjoituksia ja […]

Tiedote 13.1.2020: Naiset kertovat käyttämästään väkivallasta Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-toiminnan (STEA) videokampanjassa. Väkivallan puheeksi ottaminen katkaisee ylisukupolvista väkivaltaa.

Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi -hankkeen loppuseminaarissa 16.1.2020 käynnistetään kolmeviikkoinen Väkivalta ei lopu vaikenemalla – videokampanja, jonka tarkoituksena on kuvata piiloon jääviä väkivallan ilmiöitä: naisen käyttämää parisuhdeväkivaltaa, äitien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ja helposti kätkeytyvää henkistä väkivaltaa. Väkivallan puheeksi ottaminen edistää avun saamista kaikille asianosaisille: väkivallan tekijälle, kokijalle ja heidän lähipiirilleen. Videospotit näkyvät sosiaalisen median lisäksi Ylen tietoiskuina TV1:llä viikolla 4. Kuluneen kolmen vuoden aikana Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-hankkeen toiminta (STEA 2017-2019) on auttanut lähes 350 naista. Heistä suuri osa on ohjautunut chatin kautta yksilökeskusteluihin ammattilaisen kanssa sekä verkkovertaisryhmiin, tavoitteena väkivallattomuus ja vastuunotto omista tunteista ja teoista. Hankkeen tavoitteena laajemmin on ollut madaltaa avunhakemisen […]