Tiedote 13.1.2020: Naiset kertovat käyttämästään väkivallasta Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-toiminnan (STEA) videokampanjassa. Väkivallan puheeksi ottaminen katkaisee ylisukupolvista väkivaltaa.

Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi -hankkeen loppuseminaarissa 16.1.2020 käynnistetään kolmeviikkoinen Väkivalta ei lopu vaikenemalla – videokampanja, jonka tarkoituksena on kuvata piiloon jääviä väkivallan ilmiöitä: naisen käyttämää parisuhdeväkivaltaa, äitien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ja helposti kätkeytyvää henkistä väkivaltaa. Väkivallan puheeksi ottaminen edistää avun saamista kaikille asianosaisille: väkivallan tekijälle, kokijalle ja heidän lähipiirilleen. Videospotit näkyvät sosiaalisen median lisäksi Ylen tietoiskuina TV1:llä viikolla 4.

Kuluneen kolmen vuoden aikana Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-hankkeen toiminta (STEA 2017-2019) on auttanut lähes 350 naista. Heistä suuri osa on ohjautunut chatin kautta yksilökeskusteluihin ammattilaisen kanssa sekä verkkovertaisryhmiin, tavoitteena väkivallattomuus ja vastuunotto omista tunteista ja teoista. Hankkeen tavoitteena laajemmin on ollut madaltaa avunhakemisen kynnystä sekä lisätä valtakunnallisesti tietoisuutta naisen käyttämästä väkivallasta.

Noin 70% Naisenväkivalta.fi-toimintaan yhteyttä ottaneista naisista on alle kouluikäisten lasten äitejä. Miltei kaikilla on itsellään väkivallan kokemuksia joko omassa lapsuudessaan tai myöhemmissä elämänvaiheissa. Ylisukupolvisen väkivallan katkaisemiseksi on tärkeää, että äitien käyttämää väkivaltaa osataan tunnistaa ja tunnustaa, jotta apua on mahdollista saada matalalla kynnyksellä.

Naisenväkivalta.fi-toiminnan ryhmäintervention seurantatuloksien mukaan yli 70 % toiminnassa mukana olleista naisista on kertonut pystyneensä ylläpitämään väkivallattomuutta. Kolmen vuoden työn tuloksiin ja vaikutuksiin perehdytään 16.1. järjestettävässä Väkivalta ei lopu vaikenemalla -seminaarissa, joka on avoin niin ammattilaisille kuin muutoin asiasta kiinnostuneille.

Väkivalta ei lopu vaikenemalla-seminaari 16.1.2020 klo 14-17 Maria01, Lapinlahdenkatu 16 (Marian vanha sairaala, käynti sisäpihalta). Puhujina mm. Taina Laajasalo, PsT, THL; Tommi Sarlin, TM, Miessakit; Aune Flinck, TtT.

Mediayhteydenotot: Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava, puh. 045 1443 953, hanna.kommeri@maria-akatemia.fi