Haetaan ehkäisevän väkivaltatyön hankkeeseen suunnittelijaa tekemään asiakas- ja kehittämistyötä

Haluatko tulla mukaan innostavaan ja innovatiiviseen työyhteisöön tekemään merkityksellistä työtä?

Ehkäisevän väkivaltatyön Naisenväkivalta.fi ­ hankkeeseen (STEA 2017­2019) haetaan äitiyslomasijaista ajalle 2.7.2018- 26.5.2019.

Naisenväkivalta.fi ­hanke tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Työmuotoja ovat chat, videokeskustelut ja verkkovertaisryhmät. Kolmivuotinen hanke on alkanut 1.3.2017.  Verkkopalvelun avulla tarjotaan tietoa ja tukea naisten väkivaltaisuuteen oikea­aikaisesti sekä lisätään tietoisuutta naisten väkivallasta. Verkkopalvelu mahdollistaa avun tarjoamisen valtakunnallisesti.

Tehtäviisi kuuluu yhdessä koordinoivan suunnittelijan kanssa:

 • hankkeen asiakastyö: sen suunnittelu, toteuttaminen, kehittäminen sekä arviointi
 • verkkopalvelun suunnittelu ja edelleen kehittäminen
 • hankkeen koulutus-, viestintä- ja vaikuttamistyö
 • vapaaehtoisten kouluttaminen sekä ohjaaminen

Sinulla on

 • Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijuutta ja kokemusta ehkäisevän väkivaltatyön asiakastyöstä
 • Innovatiivista otetta ja laajaa osaamista verkkotyön toteuttamiseen
 • Hyviä yhteistyö­ ja verkostotaitoja sekä koulutus­ ja esiintymistaitoja
 • Rohkeaa, aloitteellista ja itsenäistä työotetta
 • Tietoa ja ymmärrystä naiserityisyydestä
 • Kokemusta vapaaehtoisten kanssa toimimisesta
 • Yhteisöllistä työotetta

Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulutasoinen tutkinto. Työ sisältää säännöllistä iltatyötä ja jonkin verran viikonlopputyötä ja matkustamista Suomessa. Tehtävä on määräaikainen 2.7.2018 -26.5.2019. Työsopimuksessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Maria Akatemia ry on ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia edistävä yleishyödyllinen asiantuntija­ ja kansalaisjärjestö. Yhdistys on valtakunnallinen ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Teemme ennaltaehkäisevää perhe­ ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on erikoistuttu naisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Asiakastyön lisäksi työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta levitetään kouluttamalla ammattilaisia sekä tekemällä vaikuttamistyötä. Työotteemme on yhteisöllinen ja innovatiivinen.

Haastattelut järjestetään 8.-9.5.2018 klo 12-16. Avoimet hakemukset 4.5.2018 klo 16 mennessä osoitteeseen: tiina.simons(at)maria-akatemia.fi.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tiina Simons p. 040 418 4734 26.4.2018 klo 12-14 ja 2.5.2018 klo 9-11 ja koordinoiva suunnittelija Freia Luminka p. 040 554 4669 27.4.2018 12-14 ja 3.5.2018 klo 12-14.

Tiedote 23.4.2018_Naisenväkivalta.fi suunnittelijan äitiysloman sijaisuus