Tiedote: Miten säilyttää ihmisyys tässä ajassa?

Maria Akatemia ry:n seitsemäs Prima Mater Symposium teemalla Haasteena eettisesti kestävä ihmisyys 25.4.2018 kokosi eri alojen ihmiset yhteiseen keskusteluun keinoista, joiden avulla voimme toimia ihmisyyden kestävän kehityksen puolesta ja rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia.

Symposiumin puhujia olivat presidentti Tarja Halonen, TH Globaalin kestävän kehityksen säätiö; Britt-Marie Perheentupa, Maria Akatemia ry:n perustaja ja psykoterapeutti; Riikka Marjamäki, johtaja, Presidentti Ahtisaaren toimisto, CMI; Jukka Leppänen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto; Maria Lindroos, kehittämispäällikkö, Maria Akatemia; Freia Luminka ja Maija Isosaari, suunnittelijat, Naisenväkivalta.fi, Maria Akatemia ja Johanna Ellonen, sairaanhoito-opiskelija, Arcada UAS.

Britt-Marie Perheentupa aloitti symposiumin herättävällä puheenvuorollaan eettisestä ihmisyydestä. Eettinen ihmisyys on ymmärrystä siitä, mitä on olla ihminen ja mitä on ihmiseksi kasvaminen. Se on yhtä paljon epävarmuuden kanssa selviytymistä, kuin kasvun etsimistä. Ihmisen sisäinen hyvän ja pahan ristiriita näkyy jännitteinä maailman näyttämöllä. Rakennamme erilaisia erottavia muureja syvimpänä tarkoituksenamme löytää yhteyttä toisiimme.

Riikka Marjamäki puhui konfliktinratkaisusta kansalaistaitona. Kaikkiin konflikteihin pätee se, että niissä on lopulta takana ihmisten väliset ristiriidat. Sen minkä ihminen on aloittanut, sen voi ihminen myös ratkaista. Jos emme kuuntele, mitä toisillamme on sanottavaa, emme voi ymmärtää toisiamme.

Tutkimusnäkökulmaa symposiumiin toi Jukka Leppänen, joka kertoi katseen merkityksestä varhaislapsuudessa. Ihmisen fyysisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kasvun perusta luodaan ensimmäisinä elinvuosina ja se vaikuttaa läpi ihmiselämän.

Maria Akatemian asiantuntijat nostivat esiin yhdistyksen 15 vuotista historiaa ehkäisevän väkivaltatyön parissa. Maria Lindroos korosti jokaisen eettistä vastuuta tiedostaa omaa tapaansa katsoa itseään ja muita ihmisiä. Hyvän ja pahan raja ei kulje ihmisten välissä, vaan ihmisen sisällä. Freia Luminka ja Maija Isosaari pohtivat inhimillistä digitalisaatiota ja sitä, miten säilyttää ihmisyys verkossa. Ihmisyyden säilyttäminen nykymaailman verkkovälitteisessä työssä läsnäolon, kuuntelun, empatian, arvostuksen, luottamuksen ja kiireettömyyden avulla on tärkeää. Tarvitsemme kohtaamisia ihmisten välillä, emme asiointia koneen kanssa. Verkko työvälineenä voi mahdollistaa osallisuuden, tiedon siirtymisen ja vaikuttamisen laajemmin.

Presidentti Tarja Halonen vahvisti ajatusta siitä, että kestävän kehityksen toteutumiseen tarvitaan mukaan toimijoita laajalti eri yhteiskunnan osa-alueilta; liike-elämästä, tiedemaailmasta ja kansalaisjärjestöistä. Sen lisäksi suora vaikuttaminen kansalaistasolta on myös tärkeää. Nykytasollaan ihmiskunta elää yli varojensa. Presidentti korosti, että meidän tulee muistaa, että meidän jälkeemme tulee muita sukupolvia ja kestävä kehitys on lupaus tulevaisuudelle. Jos haluamme muuttaa maailmaa, se voidaan tehdä tunteiden kautta taiteen avulla.

Sairaanhoitajaopiskelijan puheenvuorossaan Johanna Ellonen pohti haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen kohtaamisen ja jokaisen oman elämäntarinan kuulemisen tärkeyttä. Ellonen peräänkuulutti ammattilaisten vastuuta arvostavan kohtaamiskulttuurin välittäjinä.

Päivän taiteellisesta osuudesta vastasivat Puistolanraitin ala-asteen koulun ekaluokkalaisten kuoro sekä runoryhmä Vetreät velhot.

Lisätiedot: Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja p. 040 418 4734 / tiina.simons(at)maria-akatemia.fi

Tiedote 27.4.2018_Miten säilyttää ihmisyys tässä ajassa