Katseita-blogissa: Minä menen metsään. Entä sinä?

Kun suru-uutinen, stressihuippu, väsymys tai ahdistava tilanne osuvat kohdalleni, menen metsään. Näin on ollut lapsuudesta asti. Minä en juokse siellä vaan istun kivellä ja kuuntelen ääniä, katselen luontoa ja rauhoitun. Ajatukset kirkastuvat, mieli kohoaa ja tarvittaessa saan tehtyä päätöksiä. Lapsena ymmärsin vain, että olo parani, mutta aikuisena tiedän, mitä minulle tapahtuu luonnossa ja sen todistaa tutkittu tietokin.

Meillä kaikilla on oma tapamme saada olo paranemaan ja mieli rauhoittumaan. Olemme erilaisia temperamentiltamme, reaktiotavoiltamme ja iän myötä olemme omaksuneet omat keinomme parantaa mielialaamme. Joskus se tapa on vältellä vaikeaa tilannetta tai tunnetta pakenemalla kokonaan vaikkapa työhön, viihteeseen tai päihteisiin. Silloin piilotamme asian syvälle mielemme sopukoihin, joista ne voivat pulpahdella hallitsematta pintaan. Haastavien tilanteiden käsittelemisen tapoja on myös erilaisia ja meille monelle joku niistä on luontaisin. Alla karkeaa jaottelua ensisijaisista tavoista rauhoittua ja löytää ratkaisuja.

1. Pohtiva ihminen hankkii tietoa, yrittää löytää eri näkökulmia tilanteeseen ja tekee ehkä toimintasuunnitelmaa päässään, miten asian kanssa etenee.

2. Tunneihminen antaa eri tunteiden tulla pintaan, haluaa ilmaista niitä puhumalla tai muulla tavoin esim. kirjoittamalla, piirtämällä, musiikilla. Kun tunnekuorma on purettu, hän kykenee rauhoittumaan ja toimimaan.

3. Sosiaalinen ihminen hakee ja ottaa vastaan tukea muilta. Hän kuuntelee myös muiden näkökulmia ja ratkaisee asioita käytyjen keskusteluiden pohjalta.

4. Luova ihminen voi mielikuvituksellaan onnistua välttelemään vaikeaa asiaa, rauhoittua tai löytää sen avulla ratkaisuja tilanteeseen. Hän lähtee luomaan positiivista polkua eteenpäin ja luottaa vaistoonsa.

5. Henkinen ihminen saa voimansa omista vahvoista arvoistaan, ideologioistaan tai uskonnoistaan.

6. Fyysinen ihminen rauhoittuu kehoa hellimällä tai rasittamalla. Liikkuminen, ravinto ja uni ovat tapa saada mieli rauhoittumaan.

Moni meistä parantaa oloaan viisaasti erilaisia keinoja käyttäen. Joskus kannattaa kokeilla itselle vieraampaa tapaa rentoutua, purkaa tunteita.

Kirjoittaja Iiris Nurmo on Työnjanoon!-hankkeen projektityöntekijä.