Mielipide, insändare Hbl 21.6.2018: Tabut kring kvinnors våld måste brytas nu

”När de hjälpsökande kvinnorna inte blir bemötta och tagna på allvar blir de ensamma med sin oro och ofta också med känslor av skuld och skam.

Med anledning av artikeln om Catarina Diehls fina kortfilm En arg mors bekännelser (HBL 8.6) där Maria Akademi också nämndes, vill vi gärna notera att Maria Akademi har jobbat med de här frågorna sedan 2003. Då lade Akademins grundare, psykoterapeut Britt-Marie Perheentupa, i sitt arbete märke till att det fanns ett fenomen i samhället som ingen talade om, nämligen kvinnors våld, eller kvinnors aggressioner, som naturligtvis också kan ta sig förödande destruktiva uttryck.

Det tema som Diehl på ett så belysande sätt lyfter fram i sin kortfilm är något som vi dagligen möter i vårt arbete på Maria Akademi, det vill säga mödrar vars ilska och frustration går ut över barnen och partnern eller dem själva. Vi har också märkt svårigheten våra klienter har att lyfta fram den här problematiken på socialbyråer och rådgivningar. Orsaken är dels att förvånande många som ändå gjort det ofta fått uppleva att de inte blivit tagna på allvar, dels att det finns en rädsla bland klienterna att man ska förlora sina barn, i synnerhet ifall barnskyddet kopplas in.

Här finns alltså uppenbara svårigheter i kommunikationen mellan berörda parter, en rädsla som gör att man hellre tiger än talar, samt okunskap och missförstånd beträffande barnskyddets uppgifter. Därför känns det så extra angeläget att ridån äntligen går upp inför ett fenomen som är reellt och berör så många, både barn och vuxna, i vårt samhälle.

De kvinnor som kommer till Maria Akademi har ofta länge ensamma kämpat i en nedåtgående spiral där gränsen för det tillåtna allt oftare överskrids och ångesten inför att barnen skall ta skada växer. Då är det frustrerande att få höra till exempel att ”du är bara trött och nervös, det går nog om”. När de hjälpsökande kvinnorna inte blir bemötta och tagna på allvar blir de ensamma med sin oro och ofta också med känslor av skuld och skam. Det är därför vi behöver bryta tabut kring kvinnors våld, nu. Det är också viktigt att understryka att vi inte talar om någon speciell grupp av kvinnor, utan den här problematiken gäller oss alla, vem som helst av oss kan gå över gränsen och använda psykiskt eller fysiskt våld när vi blir rasande.

För några veckor sedan doktorerade Pia Keiski vid Tammerfors universitet på det här temat med avhandlingen Perheväkivaltaa käyttäneen naisen minuus: Realistinen synteesi perheväkivaltakäyttäytymisen vähenemiseen tähtäävän intervention vaikutuksista. Avhandlingen bygger på Maria Akademis verksamhet inom våldsförebyggande arbete och redogör för vilken verkan vårt grupparbete har på kvinnor med våldsproblematik. Ur avhandlingen framgår bland annat att kvinnors självkännedom ökar och våldet bland kvinnorna minskar efter att de arbetat i grupp i det som vi kallar Demeterprocessen.

Maria Akademi utbildar också professionella inom bland annat social- och hälsovården att känna igen och förebygga olika former av våldsproblematik. Vi erbjuder också arbetshandledning för professionella som i sitt arbete möter frågor med anknytning till våld.”

Mera om Demeterprocessen

Maria Lindroos psykolog, sakkunnig inom våldsförebyggande arbete, nutvecklingschef
Nina Kihlman gestaltterapeut, sakkunnig inom våldsförebyggande arbete
Maria Akademi rf

Insändare i Hufvudstadsbladet 21.6.2018
publicerat 21.6.2018 05:55

Tagged , .