Tiedote 11.4.2016: Demeter-työtä esiteltiin Perhetutkimuksen päivillä

MARIA AKATEMIAN DEMETER-TYÖ NAISILLE, JOTKA KÄYTTÄVÄT TAI PELKÄÄVÄT KÄYTTÄVÄNSÄ
VÄKIVALTAA

Maria Akatemian Demeter-työ on ennaltaehkäisevää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on
erikoistuttu naisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Työ edistää perherauhaa,
lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Työ käynnistettiin psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan johdolla vuonna 2003 RAY:n
tukemana. Työssä on haluttu tuoda esiin naisen piilotettu, aggressiivinen puoli sekä vastata avun
tarpeeseen sen tunnistamisessa ja kohtaamisessa. Asiakastyön lisäksi tavoitteena on levittää
työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta kouluttamalla ammattilaisia, jotka kohtaavat
väkivallan kysymyksiä lähisuhteissa, perheissä, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Työskentely Demeter-prosessissa auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteistaan ja
käyttäytymisestään. Naiset, joilla sisäisestä pahoinvoinnista nousevat väkivaltaimpulssit
kohdistuvat lähisuhteisiin (kumppaniin tai lapsiin) ja itseen, ottavat yhteyttä valtakunnalliseen
Avoin linja -puhelinpäivystykseen ja ohjautuvat sitä kautta yksilökeskusteluihin (3 kpl) ja
ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmään (15 krt). Yli puolet asiakkaista on pienten lasten äitejä.

Työstä saadun kokemuksen ja kerätyn tiedon perusteella työskentelystä on ollut apua naisille:
väkivalta on vähentynyt tai loppunut, itsearvostus ja hyvinvointi on lisääntynyt, naiset ovat
oppineet ottamaan vastuuta omista tunteistaan ja teoistaan, itsetuhoisuus on vähentynyt ja
onnellisuus ja ymmärrys omista vaikuttamismahdollisuuksista on lisääntynyt.

Työ on auttanut noin tuhatta naista 13 vuoden aikana. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet vuosittain
keskimäärin 20 % kun aiheen tabuluonteisuutta on saatu murrettua sekä tietoa levitettyä. Tarve
työlle on ilmeinen ja kasvava.

Työstä saadusta kokemuksesta on luotu teoria naisen väkivallan dynamiikasta ja se on julkaistu
kirjassa Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väkivalta on ehkäistävissä (Perheentupa, 2010).
Demeter-työstä on tekeillä väitöskirjatutkimus (Tampereen yliopisto).

Yhteyshenkilöt:
Maria Lindroos, maria.lindroos@maria.akatemia.fi, p. 050 588 0369
Hanna Kommeri, hanna.kommeri@maria-akatemia.fi, p. 045 1443 953
Maria Akatemia ry, Fredrikinkatu (33) 29 A, 00120 Helsinki