Tiedote: 21.1.2016: Keijun varjo -hanke (RAY 2016-2018) ehkäisee nuorten naisten väkivaltaa

Maria Akatemia ry:ssä alkaa kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Keijun varjo -hanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten naisten väkivaltaa, vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja ja tukea kehittymistä aikuisuuteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa. Hankkeessa toteutetaan yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa alueellisesti sekä koulutus- ja valistustyötä valtakunnallisesti.

Keijun varjo -hanke kohdistuu 15-28-vuotiaisiin nuoriin naisiin sekä nuorten naisten parissa työskenteleviin ammattilaisiin ja asiantuntijoihin.

Hankkeen avulla pyritään tunnistamaan nuorten naisten väkivallan eri muotoja ja tarjoamaan niihin apua. Hanke pyrkii lisäämään nuorten naisten ja heidän parissaan työskentelevien tietoa ja ymmärrystä väkivallan vaikutuksista, sen ennaltaehkäisystä, omasta vastuusta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Hankkeessa saadaan lisää kokemusta ja tietoa nuorten naisten väkivallan problematiikkaan liittyvistä erityiskysymyksistä. Hankkeessa koulutetaan nuorten naisten kanssa työskenteleviä asiantuntijoita.

Lisätiedot:

Elina Rajaniemi Keijun varjo –hankkeen hankekoordinaattori
p. 050 304 7455 / elina.rajaniemi(a)maria-akatemia.fi