Tiedote 16.8.2016: Kuritusväkivalta puhuttaa

KURITUSVÄKIVALTA PUHUTTAA – ÄLÄ JÄÄ YKSIN, USKALLA HAKEA APUA

Yle uutisoi (15.8.2016) Taloustutkimuksella teettämänsä kyselyn tuloksia. Sen mukaan seitsemän
kymmenestä suomalaisesta ei hyväksy lapsen fyysistä kurittamista. Aiheen esiin nostaminen on tärkeää,
koska jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvallisessa, väkivallattomassa ympäristössä.

Kuritusväkivaltaa käytetään, vaikka sitä ei kasvatusmenetelmänä hyväksyttäisikään. Moni vanhempi tuntee
avuttomuutta lapsen kiukun kohtaamisessa sekä oman vihan ja raivon hallinnassa. Usein tilannetta
pahentaa se, että asiasta on vaikea puhua. Erityisesti naisen tekemä väkivalta on edelleen yhteiskunnassa
vaiettu aihe.

Maria Akatemia tarjoaa apua naisille sekä kuritus- että muuhun väkivaltaan. 

Maria Akatemiassa tehdään ennaltaehkäisevää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on erikoistuttu
naisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Työ edistää perherauhaa, lasten ja perheiden
terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä Demeterissä (RAY 2003-) on kolmentoista vuoden ajan
autettu naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Vuosien aikana avun piirissä on ollut yli
1000 naista, heistä lähes 60 % on alle kouluikäisten lasten äitejä. Naisen tekemän väkivallan esille tuominen
ei ole naisen syyttämistä tai syyllistämistä, vaan avun mahdollistamista ja vastuunottamista väkivallan
ehkäisemiseksi.

Demeter-työssä naiset ottavat yhteyttä valtakunnalliseen Avoin linja -puhelinpäivystykseen ja ohjautuvat
sitä kautta yksilökeskusteluihin ja ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmään. Työskentelyn tarkoituksena on
auttaa naisia ottamaan vastuu omista tunteistaan ja käyttäytymisestään sekä tulla kohdatuksi
väkivaltaongelmansa kanssa.

Keijun varjo -hankkeessa (RAY 2016-2018) ennaltaehkäistään tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa. Hanke
toteutetaan yhdessä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa. Se kohdistuu 15-28 –
vuotiaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin.

Maria Akatemian Katso lasta – ehkäiset väkivaltaa -seminaarissa 5.9.2016 Eduskunnan Kansalaisinfossa
pohditaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä. Seminaari on osa Maria Akatemian 10-
vuotisjuhlaviikkoa, jonka teemana on Henkinen ilmastonmuutos. Juhlaviikolla haluamme herättää
keskustelua yhteisestä vastuusta ja jokaisen ihmisen vaikuttamismahdollisuuksista yhteiseen henkiseen
ilmastoon.

Väkivallan lopettamiseen tarvitaan ulkopuolista apua, jotta sukupolvissa kulkeva väkivallan ketju saadaan
katkaistua.

Lisätietoja:
Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja, p. 040-418 4734 /
tiina.simons@maria-akatemia.fi
Hanna Kommeri, Maria Akatemia ry:n ehkäisevän väkivaltatyön vastaava, p. 045 144 3953 /
hanna.kommeri@maria-akatemia.fi