Tiedote 6.9.2016: Katso lasta – ehkäiset väkivaltaa

Maria Akatemia ry järjesti maanantaina 5.9.2016 Katso lasta – ehkäiset väkivaltaa -seminaarin Eduskunnan kansalaisinfossa osana yhdistyksen 10-vuotisjuhlaviikkoa. Tilaisuutta emännöi kansanedustaja Annika Saarikko. Seminaarin teemana oli hyvinvoinnin lisääminen ja väkivallan vähentäminen sukupolviketjussa.

Maria Akatemia ry:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Ritva Karinsalo kiinnitti seminaarin avauspuheenvuorossa huomiota muuttuvaan yhteiskuntaan, jossa on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja polarisaatio aiheuttavat pahoinvointia ja moni kokee olevansa kovilla muutosmylläkän keskellä. Tarvitaan vastavoimaa kohtaamattomuudelle, hyvää vuorovaikutusta ja henkistä ilmastonmuutosta. Yhdistyksessä on tehty 10 vuoden ajan työtä, joka vahvistaa ihmisen omaa kasvua ja inhimillistä pääomaa, väkivallattomuutta, vastuu- ja vaikuttamisasennetta sekä kestävää kehitystä sen kaikissa muodoissa.

Maria Akatemian Demeter-työssä on autettu yli 1000:tta naista, jotka ovat käyttäneet tai pelänneet käyttävänsä väkivaltaa. Valtakunnallisen työmuodon asiakastyö koostuu Avoin linja -päivystävästä puhelimesta, yksilökeskusteluista ja ammatillisesti ohjatuista vertaisryhmistä. Ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Hanna Kommeri kertoi, että työssä ennaltaehkäistään perheväkivaltaa, katkaistaan sukupolviketjuissa kulkevaa tunneperimää ja koulutetaan asiantuntijoita. Vuonna 2016 alkaneessa Keijun varjo -hankkeessa ehkäistään 15-28-vuotiaiden tyttöjen ja nuorten naisten väkivalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen sekä Kalliolan Nuorten e-Talon kanssa. Tyttöjen väkivalta on monimuotoista ja se täytyy ottaa vakavasti, jotta siihen voidaan puuttua, totesi hankekoordinaattori Elina Rajaniemi.

Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijat Maria Lindroos ja Annikka Poussu-Pyykkönen painottivat puheenvuorossaan ihmistuntemuksen merkitystä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille itsetuntemus on ammatillinen laatutekijä. Väkivallan syitä täytyy ymmärtää, jotta siihen voidaan puuttua. Väkivalta syntyy vuorovaikutuksen puutteesta ja se siirtyy sukupolviketjussa. Väkivalta on aina oire psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta pahoinvoinnista. Kaltoinkohdeltu lapsi on potentiaalinen väkivallan tekijä itseään tai toisia kohtaan. Hyvä vuorovaikutus korjaa ja ehkäisee pahoinvointia sekä väkivaltaa.

Kansanedustaja Annika Saarikko totesi puheenvuorossaan, että vain ne asiat muuttuvat, joista uskalletaan puhua ja joille tehdään jotain. Tästä syystä on tärkeää, että myös naiset tunnistetaan väkivallan tekijöiksi ja he saavat apua. Kaikkeen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on kirjaus väkivallan tekijöiden auttamisesta ja sen toteuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Istanbulin sopimuksen kansallisessa täytäntöönpanossa on haluttu kiinnittää huomiota myös miesten ja poikien kokemaan väkivaltaan. Kukaan meistä ei voi rajata itseään väkivaltatematiikan ulkopuolelle.

Lisätietoja:
Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja, p. 040-418 4734 / tiina.simons@maria-akatemia.fi