Tiedote 4.5.2017: Naisen väkivalta – tunnistamisen ja tunnustamisen haasteet ja tärkeys palveluverkostossa

Väkivalta on ajankohtainen aihe yhteiskunnassa ja maailmassa. Siihen on jokaisella vastuu puuttua.

Ihmissuhdealojen ammattilaiset ovat avainasemassa väkivallan ehkäisemisessä. Ymmärtämällä väkivallan dynamiikkaa ja juuria, helpottuu sen tunnistaminen, kohtaaminen ja ehkäiseminen merkittävästi.

Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä, Demeter-työssä (RAY/STEA 2003-), on yli kolmentoista vuoden ajan autettu naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Vuosien aikana avun piirissä on ollut yli 1000 naista, heistä yli 70% on alle kouluikäisten lasten äitejä. Tyttöjen ja nuorten naisten (15-28v.) ehkäisevää väkivaltatyötä toteutetaan Maria Akatemian Keijun varjo -hankkeessa (RAY/STEA 2016-2018). Tänä vuonna Maria Akatemiassa alkoi naisenväkivalta.fi -hanke (STEA 2017-2019) verkkoauttamistyön kehittämiseksi.

Naisen väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen kynnys on edelleen korkea. Monet Demeter-työhön tulleet asiakkaat kertovat tulleensa ohitetuiksi väkivallan tekijöinä. Tutkimusten mukaan naisilla on moninkertainen riski toimia uudelleen väkivaltaisesti tullessaan torjutuksi hakiessaan apua omaan väkivaltaisuuteensa. Aihe on edelleen tabuluonteinen ja asiakkailla on iso kynnys hakea apua. Asiakkaat eivät uskalla kertoa väkivaltaisuudestaan, eivätkä ammattilaiset välttämättä ota asiaa puheeksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit ja tekijät tarvitsevat apua ja tukea sukupuolesta riippumatta. Väkivallan ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen edellyttävät ilmiön kokonaisvaltaista tunnistamista,  tunnustamista ja tukea. Väkivalta ei lopu ellei tekijöitä auteta ja aiheesta pystytä puhumaan ääneen.

Maria Akatemia järjestää Oulussa ma 15.5.2017 ja Kuopiossa to 1.6.2017 luento- ja keskustelutilaisuuden naisen väkivallasta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Tilaisuuden tavoitteena on tehdä Maria Akatemian naisten ehkäisevää väkivaltatyötä tutummaksi, lisätä työntekijöiden tietoisuutta naisen väkivallasta ja sen kohtaamisesta omassa työssä sekä tuoda yhteen alueen toimijoita.

Luennon teemoja ovat:
– Ehkäisevä väkivaltatyö työ naisille/tytöille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa
– Naisten kokemukset väkivallan tekijöinä palveluverkostossa
– Työntekijän ammatillisen itsetuntemuksen merkitys

Lisätietoja:
Hanna Kommeri, Maria Akatemia ry:n ehkäisevän väkivaltatyön vastaava, p. 045 144 3953 / hanna.kommeri@mariaakatemia.fi
Emma Laine, Maria Akatemia ry:n ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, p. 045 118 7811 /
emma.laine@maria-akatemia.fi

Yhteistyössä
Kuopion kriisikeskus
Itä-Suomen aluehallintovirasto