Tiedote: Haetaan ehkäisevän väkivaltatyön hankkeeseen hankekoordinaattoria

Haluatko tulla mukaan innostavaan ja innovatiiviseen työyhteisöön tekemään merkityksellistä työtä?

Maria Akatemia ry hakee Keijun varjo -hankkeeseen (STEA 2016–2018) 15.10.2018-31.3.2019 ehkäisevän väkivaltatyön hankekoordinaattorin äitiysloman sijaista.

Keijun varjo -hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten naisten väkivaltaa, vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja sekä tukea kehittymistä aikuisuuteen. Hanke kohdistuu 15–28 -vuotiaisiin nuoriin naisiin sekä nuorten naisten parissa työskenteleviin ammattilaisiin ja asiantuntijoihin. Työmuotoja ovat chat, yksilötyö ja vertaisryhmät. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa. Toiminta ja asiakastyö tapahtuu sekä verkkoympäristössä, että toimipisteiden tiloissa.

Keskeisiä työtehtäviä ovat

 • hankkeen koordinoinnista vastaaminen
 • yhteistyöstä vastaaminen hankkeen eri toimijoiden kesken
 • verkostoyhteistyön toteuttaminen
 • suunnittelutyön, kehittämisen, arvioinnin ja raportoinnin toteuttaminen yhdessä tiimin kanssa
 • tiedottaminen ja viestintä
 • kouluttaminen ja vaikuttamistyön toteuttaminen yhdessä tiimin kanssa
 • asiakastyön toteuttaminen verkossa

Tehtävässä toimiminen edellyttää

 • hyviä projektinhallinta- ja verkostoyhteistyön taitoja sekä rohkeaa, aloitteellista ja innovatiivista asennetta
 • vahvaa viestintäosaamista ja erityisesti sosiaalisen median sujuvaa käyttöä
 • hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa
 • kykyä ja halua vastata hanketyön haasteisiin
 • kokemusta ja osaamista ehkäisevästä väkivaltatyöstä
 • ymmärrystä sukupuolierityisyydestä ja taitoa kohdata nuorten naisten erityiskysymyksiä
 • kokemusta verkossa toteutettavasta auttamistyöstä
 • halua vastata ehkäisevän väkivaltatyön ja hanketyön haasteisiin yhdessä tiimin kanssa

Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulutasoinen tutkinto. Toimit työparina hankkeen asiakastyöntekijän kanssa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

Tehtävä on määräaikainen (15.10.2018-31.3.2019). Viikoittainen työaika on 38 h. Tehtävä alkaa 15.10.2018 tai sopimuksen mukaan. Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Maria Akatemia ry on ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia edistävä yleishyödyllinen asiantuntija-­ ja kansalaisjärjestö. Yhdistys on valtakunnallinen ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Teemme ennaltaehkäisevää perhe­- ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on erikoistuttu naisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Asiakastyön lisäksi työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta levitetään kouluttamalla ammattilaisia sekä tekemällä vaikuttamistyötä. Työotteemme on yhteisöllinen ja innovatiivinen.

Lähetä hakemus ja ansioluettelo 26.9.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen sari.nyberg(at)maria-akatemia.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Sari Nyberg 19.9. klo 14-16. p. 050 502 7544. Haastattelut järjestetään viikolla 40.

Tiedote_Keijun_varjo_koordinaattori_14.9.2018

Tagged .