Uutiskirje 5/2019: Vanhemmuuden vahvistaminen

Tämän päivän pienten lasten äidit kokevat paljon ulkopuolelta tulevia haasteita. Ruuhkavuosiin mahtuu monenlaisia kysymyksiä ja elämäntilanteita, jotka kuormittavat arkea. Kuulemme toiminnassamme olevien äitien kertovan, etteivät ole tulleet kuulluksi omien haasteidensa kanssa, häpeän vuoksi eivät he ole uskaltaneet tuoda haasteita esiin tai ovat kokeneet liikaa syyllistävää puhetta. Myös muuttunut yhteisöllisyys haastaa, eikä pienten lasten äideillä välttämättä ole omassa lähipiirissä niitä, jotka kuuntelisivat ja auttaisivat arjen haasteissa. Haluamme haastaa sekä itsemme että muut toimintakulttuurin muutokseen niin, että äidit tulisivat kuulluksi ja autetuksi kaikissa elämäntilanteissa eteen tulleissa tilanteissa.

Hyvinvoinnin vahvistaminen ja sukupolvessa kulkevien ongelmien vähentäminen lähtee liikkeelle arjessa tapahtuvista muutoksista ja vanhemmuuden tukemisesta. Se tarkoittaa hyväksyvää puhekulttuuria ja työotetta, joilla saadaan aikaan äitien voimavarojen vahvistumista ja vastuunottoa muutoksista. Kun äiti vahvistuu, vahvistuu koko perhe. 

Maria Akatemia on tehnyt tuloksellisesti ehkäisevää väkivaltatyötä pienten lasten äitien kanssa. Lähes 90% äideistä on pystynyt pitämään väkivallattomuutta puolen vuoden jälkeen työskentelyn päätyttyä. Tänä vuonna uusina avauksina on Tunnevaaka© -ryhmät helsinkiläisille äideille ja Työnjanoon! -hanke. Kun puhumme vanhemmuuden tukemista, ymmärrystä ja joustavuutta tarvitaan myös työelämän ja poliittisen päätöksenteon puolelta. 

Vanhemmuuden tuen kautta rakennamme eettisesti kestävää ihmisyyttä ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.” – Sari Nyberg, Maria Akatemian toiminnanjohtaja –

 Uusista toiminnoista Työnjanoon! -hankkeesta ja Tunnevaaka©  -itsetuntemusryhmästä uutiskirjeessä 5/2019.