Maria Akatemian rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Rekisterin tiedot

  • Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry
  • Yhteystiedot: Fredrikinkatu 29 A 3. krs, 00120 Helsinki, puh 09 7562 2250
  • Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg
  • Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Rekisterin tietosisältö

Maria Akatemian rekisteriin kerätään tietoa yhdistyksen jäsenistä. Jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot ovat: nimi,lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka ja sähköpostiosoite. Tietojen antaminen on pakollista.

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriin kerättäviä henkilöiden ja yhdistysten tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen sen jäsenistölle.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Jäsenistöstä kerätty tieto säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajan tietokannassa sekä paperilla Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.