Maria Akatemian rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten eri rekisterissä (3 kpl) olevat henkilötiedot on suojattu.

1. Yhteystietorekisterin tiedot

 • Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry, Y-tunnus: 2034635-9
 • Yhteystiedot: Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki, puh 09 7562 2250
 • Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg
 • Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Yhteystietorekisterin tietosisältö

Tähän Maria Akatemian rekisteriin kerätään tietoa toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot ovat vapaaehtoisia: nimi ja sähköposti ja/tai puhelinnumero. Koulutukseen osallistuvilta kerättävät tiedot ovat pakollisia: nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yhteystietorekisterin käyttötarkoitus

Yhteystietorekisteriin kerättäviä henkilöiden ja yhdistysten tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.

Yhteystietorekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Yhteystietorekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, sähköisessä muodossa valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Henkilöistä kerätty tieto säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajan tietokannassa.

---

2. Jäsenrekisterin tiedot

 • Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry
 • Yhteystiedot: Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki, puh 09 7562 2250
 • Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg
 • Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Jäsenrekisterin tietosisältö

Maria Akatemian rekisteriin kerätään tietoa yhdistyksen jäsenistä. Jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot ovat: nimi,lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka ja sähköpostiosoite. Tietojen antaminen on pakollista.

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriin kerättäviä henkilöiden ja yhdistysten tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen sen jäsenistölle.

Jäsenrekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Jäsenistöstä kerätty tieto säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajan tietokannassa sekä paperilla Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

---

3. Uutiskirjerekisterin tiedot

 • Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry
 • Yhteystiedot: Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki, puh 09 7562 2250
 • Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg
 • Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n uutiskirjeen tilaajat

Uutiskirjerekisterin tietosisältö

Tähän Maria Akatemian rekisteriin kerätään ainoastaan sähköpostiosoitteet Mailchimp.com -palveluntarjoajan tietokantaan.

Uutiskirjerekisterin käyttötarkoitus

Uutiskirjerekisteriin kerätyt sähköpostiosoitteet käytetään ainoastaan Mailchimp-uutiskirjeen kautta tiedottamiseen.

Uutiskirjerekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan sähköpostiosoitteen ilmoittautumisen yhteydessä joko verkkosivun https://www.mariaakatemia.fi/yhdistys/yhteystiedot/ tai Maria Akatemian henkilökunnan kautta.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Uutiskirjerekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, suojatulla Mailchimp.com-palveluntarjoajan tietokannassa.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Uutiskirjettä varten kerätyt sähköpostiosoitteet säilytetään sähköisessä muodossa Mailchimp.com-palveluntarjoajan tietokannassa. Uutiskirjeen saaja voi itse perua uutiskirjeen  tilauksen alaraunassa olevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä Maria Akatemian toimistoon: toimisto@maria-akatemia.fi, p. 09 7562 2250.

 

Tiedot päivitetty 7.6.2022