Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Työnjanoon!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa Työnjanoon! -toimintaan osallistuvilta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja kehittämiseen sekä arviointiin ja jatkopoluille ohjaamiseen. Rekisteritietoja käytetään myös toiminnan tulosten ja vaikutusten tilastointiin, jolloin yksittäistä rekisteröityä ei voi tunnistaa.

Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry, Y-tunnus: 2034635-9

Yhteystiedot: Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki, puh 09 7562 2250

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg

Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n Työnjanoon! toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Rekisterin tietosisältö
Eli mitä tietoja toimintaan osallistuvilta kerätään:

  • Ryhmän hakulomakkeeseen hakevalta kysytään nimi, puhelinnumero, kotipaikkakunta ja ikä.
  • Kartoittavissa yksilökeskusteluissa kerätään/tarkennetaan (mikäli tiedot tai osa tiedoista on annettu jo hakulomakkeella) seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, siviilisääty, perhemuoto ja työelämästatus. Tapaamisista kirjataan lyhyt yhteenveto, josta ilmenee tapaamispäivämäärät sekä ohjautuminen ryhmätoimintaan tai mahdollinen palveluohjaus johonkin muuhun tahoon. Seurantatapaamisella kerätään tieto jatko-ohjautumisesta vertaisryhmään osallistumisen jälkeen.
  • Vertaisryhmiin osallistuviltakerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä.
  • Naisverkoston tapaamisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja ammatti.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ellei kyse ole ihmiseen kohdistuvan uhan tai rikoksen epäilystä. Asiakkailta kyselylomakkeiden avulla kertynyttä taustatietoa voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön Maria Akatemia ry:ltä. Tutkijoille ei kuitenkaan luovuteta sähköpostiosoitteita eikä nimiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastoivat tiedot käsitellään sähköisessä rekisterissä, joka on suojattu salasanalla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

  • Työnjanoon! toiminnan asiakkaiden henkilö- ja asiakastiedot säilytetään ja arkistoidaan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
  • Itsearviointiin osallistuneiden antama tieto (kerätty anonyymisti) säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.
  • Naisverkoston henkilötiedot säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoa varten.

Tiedot päivitetty 7.6.2022