Katse äitiin: Äidin kehollisuus

Raskauden ja synnytyksen myötä äidin kokemus omasta kehosta ja seksuaalisuudesta muuttuu. Toiset sopeutuvat näihin muutoksiin hyvin, mutta toisille ne voivat tuntua vaikeilta. Monet fysioterapiavastaanotolleni tulevat äidit kertovat, että synnytyksen jälkeen ”keho ei ole tuntunut enää omalta” ja he kokevat, että ”omaan kehoon ei saa enää yhteyttä”. Usein yhteyttä on vaikea saada etenkin lantionpohjaan tai keskivartaloon. Raskauden edetessä koko vatsanseinämä venyttyy ja lantionpohjalle kohdistuu painetta. Alatiesynnytys venyttää lantionpohjan kudoksia ja saattaa aiheuttaa repeämiä. Sektiosynnytys on iso operaatio, joka vaikuttaa koko kehon toimintaan. Ei siis ole mikään ihme, että oma keho saattaa tuntua vieraalta. Lantionpohjan toimintahäiriöt, kuten virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyys voivat aiheuttaa häpeän ja masennuksen tunteita sekä minäkuvan alentumista. Tämä vaikuttaa myös äidin kokemukseen omasta seksuaalisuudestaan. Lisäksi muuttunut elämäntilanne ja väsymys voivat olla suuria stressitekijöitä äidille ja näin ollen yhteyden löytyminen voi näistäkin syistä olla haasteellista.

Fysioterapeutti on liikkeen ja liikkumisen ammattilainen ja tämän vuoksi äitiysfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti on sopiva ammattilainen arvioimaan kehon toimintaa synnytyksen jälkeen. Suomen Äitiysfysioterapeutit ry toteutti keväällä 2020 Äitien vuoro -kampanjan, jonka tarkoituksena oli tuoda äitiysfysioterapiapalvelut kaikkien synnyttäneiden naisten saataville. Valitettavasti kansalaisaloite ei saanut tuolloin riittävästi kannatusta. Maailmantilanne ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen uuden kampanjan toteuttamiselle, mutta oma haaveeni on, että tulevaisuudessa äitiysfysioterapiapalvelut olisivat kaikkien äitien saatavilla. Vaikka meillä onkin Suomessa yksi maailman parhaista äitiyshuoltojärjestelmistä, moni äiti kokee jäävänsä synnytyksen jälkeen yksin kehollisten haasteidensa kanssa huomion kiinnittyessä vauvaan. Tämän takia toivon entistäkin parempaa äitiyshuoltoa kaikille äideille, myös omalle tyttärelleni, jos asia hänen kohdallaan on joskus ajankohtainen.

Äitien ja sitä kautta perheiden hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Jokainen kohtaamani äiti ja hänen kehonsa on arvokas. Haluan omalla työlläni äitiysfysioterapeuttina auttaa äitejä löytämään yhteyden omaan kehoonsa uudelleen, sillä toivon, että jokaisella äidillä olisi hyvä olla omassa kehossaan. Keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, joten myös mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kehon toimintahäiriöiden kuntoutukseen ja kehoyhteyden vahvistamiseen puututtaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – ja että kaikilla äideillä olisi siihen samanlainen mahdollisuus.

Kirjoittaja Jaana Torri on äitiysfysioterapeutti, lantionpohjan fysioterapeutti, seksuaalineuvoja, FysioStudio