Ryhmä: Unet ammatillisen itsetuntemuksen välineenä /Helsinki

Date: 03.10.2018
Time: 00:00 - 00:00
Location: Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Itsetuntemus on syvintä ihmistuntemusta. Ammatillisella itsetuntemuksella tarkoitetaan oman itsetuntemuksen käyttämistä työelämässä ammattitaitona ja eettisenä tietolähteenä. Se myös lisää työn mielekkyyttä. Se on laatutekijä kaikessa työssä ihmisten kanssa, myös johtajuudessa.

Nähdyt unet ovat luova tie itsetuntemuksen syvätietoon. Ne ovat ehtymätön luonnonvara ja hyvinvointiresurssi, jonka hyödyntäminen usein unohtuu hektisessä ajassamme. Unet kumpuavat ihmisen alitajunnasta. Ne vahvistavat intuitiota ja ihmisyyttä. Unien avulla voit saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja vahvistaa itselle sopivaa elämän suuntaa. Ryhmän rikastamana se onnistuu parhaiten. Yhdessä tutkimme työn herättämiä tunteita ja niiden suhdetta omaan ”sisäiseen käsikirjoitukseen”, tavoittelemme työniloa ja inspiraatiota, vahvistumme työelämän haasteissa ja tuemme jaksamista elävin tavoin unien avulla.

Tavoite: 
Ryhmän tavoitteena on elävöittää ja vahvistaa kunkin ammatillista itsetuntemusta sekä löytää vastauksia erilaisiin työhön liittyviin kysymyksiin.

Kenelle:
Eri ammateissa ja tehtävissä toimiville. Moniammatillisen ryhmän yhteys vahvistaa tavoitetta. Ryhmä sopii yhtä hyvin unien kanssa aiemmin työskennelleille kuin aloittelijoille.

Rakenne: 
Luovaa, kokemuksellista unityöskentelyä, keskustelua työstä ja tietoa unista. Ryhmään otetaan 5-8 henkilöä.

Aika:
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.30-19.30, yhteensä kuusi kertaa, 3.10., 10.10., 24.10., 31.10., 7.11. ja 14.11.2018

Paikka:
Maria Akatemia ry, Fredrikinkatu 29 A 3. krs, Helsinki

Hinta:
290 € (alennettu pilottihinta)

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Maria Lindroos, psykologi, uniryhmäohjaaja, työnohjaaja
050 588 0369 / maria.lindroos@maria-akatemia.fi