Vertaisryhmä äideille: Työnjanoon! Työn ja perheen yhteensovittaminen / Tampere

Date: 06.10.2021
Time: 00:00 - 00:00
Location: Tampere

Vertaisryhmästä iloa ja voimaa arkeen pienten lasten äideille!

Maria Akatemian Työnjanoon!-vertaisryhmä ja naisverkosto pienten lasten äideille, joilla on uupumusta, haasteita työn ja perheen yhteensovittamisessa, kuormitusta arkipaineiden aallokossa.

”Äidit kokevat ristipainetta työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Itsetuntemustyöskentelyn kautta äidit saavat vahvistusta hyvinvointiinsa, josta koko perhe hyötyy”

”Sain puhuttua ja jaettua mieleeni painavista asioista vapaasti ja koin, että se hyväksyttiin. Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle ystävällisiä eivätkä tuomitse. Sain voimia tästä jatkaa arkeani.”

”Positiivisilla ja terveellä ajattelutavalla, mitkä sain ryhmästä auttoi minua saamaan uutta suuntaa/ajatuksia elämääni/työhön/ihmissuhteisiin/omien mahdollisuuksieni hahmottamiseen.”

”Ryhmäläiset ja vetäjät aina kannustivat minua ja pitivät minusta huolta. Opin valtavasti uusia asioita ja näkemyksiä itsestäni ja perheestäni sekä työstäni.”

”Vertaistuki on todella tärkeää, se että saa turvallisessa ympäristössä jakaa ja tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ovat erittäin tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnissa.”

”Ryhmässä keskustelujen kautta opittujen tietojen ja taitojen avulla pystyin soveltamaan arkielämääni.”

”Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle tärkeitä ja arvokkaita. Koin olevani yksi heistä ja arvokkaana henkilönä.”

”Sekä oma että toisten pikkutyttötarinat olivat tärkeitä ja antoivat eväitä reflektoida omaa elämää ja tilannetta. Vertaistuen avulla myös kokemus ja itsetuntemus äitiydessä vahvistui.”

– Kokemusasiantuntijoiden palautteet

Aika
keskiviikkoisin klo 11-13 alkaen 6.10.2021

Paikka 
Maria Akatemia, Puutarhakatu 16 B 6. krs, 33210 Tampere

Hinta
Maksuton, Veikkauksen (STEA) tuella

Hae vertaisryhmään tästä

Lisätiedot
verkkosivulla