Herkkyydessä ja intuitiossa on voimaa

Ihmisellä on arvioitu syntyvän 70 000 ajatusta päivässä. Tämän valtavan tietoliikenteen alle jää huikea potentiaali hiljaista tietoa, alitajuntamme kuvia ja aavistuksia. Yksi saa etiäisiä ja toisen valintoja ohjaa vahva intuition ääni. Kolmas ei tunnista, mikä on pelkoa ja mikä intuitiota. Kommunikoidessamme toistemme kanssa aistimme paljon enemmän kuin tietoiset ajatukset antavat ymmärtää. Hiljaista tietoa kanavoituu myös uniksemme; ne ovat yksi alitajuntamme tunnistetuimpia väyliä kasvattaa ymmärrystä ja prosessoida elämäntapahtumia.

Varhaisimmillaan intuitio lienee ollut olennainen osa ihmisen selviytymisvaistoja. Nykyään emme tarvitse lähempänä luontoa eläneiden esivanhempiemme vaistoja ja siten intuitiomme on uinuvampaa. Olemme kuitenkin kaikki intuitiivisia, vaatii vain herkkyyttä kuulla tuota hiljaista tietoa. Ajassamme se tulee helposti ohitetuksi ja kadonneeksi monisuorittamiseen. Jokaisella meistä kuitenkin on omat ”antennimme”, vainumme, jotka auttavat valitsemaan ja toimimaan. Eläisimme takuulla tyytyväisemmin ja valitsisimme uskaliaammin, jos todella ottaisimme aktiivisesti vastaan omaa hiljaista tietoa ja alitajuntamme viestejä. Intuitiotaan voi oppia kuulemaan paremmin ja alkaa käyttämään sitä valintojensa ja ongelmanratkaisun tukena arjessa.

Tutkija Asta Raami on perehtynyt intuition käyttöön muun muassa keksintöjä tehneiden ihmisten parissa. Luennollaan kesäkuussa hän kuvasi haastattelemiensa keksijöiden sanoituksia omista innovaatioprosesseistaan: 72-vuotias keksijämies oli esimerkiksi kuvannut, että oman ajattelunsa ”yläkerran huoneessa mikään ei ole mahdotonta” ja ”ratkaisut saapuvat aamuöisin”. Saapuvat kyllä, itse kullekin, jos vain kuulemme.  Kirjassaan ”Älykäs intuitio – ja miten käytämme sitä” Raami painottaa ”luovaa, tutkivaa ja ihmettelevän elämää” ravintona henkiselle kasvullemme. Lapsuudesta asti tällaiseen elämänasenteeseen tukeminen auttaa oman ymmärryksen, intuition ja sen myötä luovuuden kehitystä.

Työssäni kohtaan naisia, joilla on haasteita oman aggression kanssa. Yllättävän usein taustatarinoissa kuulen pienen herkän tytön, jonka herkkyyttä ei ole ymmärretty. Surullisimmillaan se on tukahdutettu väkivaltaisin rangaistuksin. Tunneilmaisulle surusta suuttumukseen ei ole ollut tilaa, on täytynyt olla reipas ja pärjäävä. Samalla tässä päivässä näitä samoja, naisiksi kasvaneita, sisäisesti yhä yhtä herkkiä, saattaa haastaa oma samalla tavalla herkkä, intuitiivinen ja luova lapsi ”oikuillaan”.  Ohjaan naisia kohtaamaan omaa herkkää sisäistä pikkutyttöään myötätunnolla. Arvostus omaa herkkyyttä kohtaan auttaa olemaan läsnä uudelle sukupolvelle ja parhaimmillaan ohjaa heitä käyttämään herkkyyttä paremmin hyödykseen.

Intuitio on tietoa, jota vain herkkä voi kuulla ja välittää. Asta Raaminkin kirjassaan ja luennollaan kuvaamin mainioin esimerkein sitä tarvitaan uuden keksimiseen, luomiseen ja ongelmienratkaisuun isommissa ja pienemmissä yhteisöissä. Tiedämme historian suurista keksijöistä ja neroista, että he ovat tehneet merkittävimmät keksintönsä päästettyään irti alkuperäisistä suunnitelmistaan jonkinlaisessa sisäisessä ohjauksessa. Luovuus, herkkyys ja intuitio kulkevat siis käsikynkkää: ne tarvitsevat toisiaan elääkseen. Luodaksemme jotain uutta, tarvitsemme ensin yksilöinä, mutta myös yhteisöinä oman sisäisen ohjauksen arvostusta. Miksi emme antaisi arvoa sille, mitä tunnemme ja aistimme?

Askarteletko alitajunnassa jonkin kysymyksen tai prosessin kanssa, jossa oma hiljainen tieto voisi olla avuksi? Intuition kuulemista kehittää oman kokemukseni mukaan retriitit, hiljaisuudessa ja luonnossa vietetty aika, somepaastot, unien kirjaaminen ja muu luova kirjoittaminen. Oma sisäinen tietosi takuulla tietää juuri itsellesi parhaan keinon virittyä kuulemaan tarpeesi. Uuden kauden alku kesälomien jälkeen on parasta aikaa virittää oma intuitio: mihin olen menossa ja mikä on juuri nyt olennaista?

Intuitiivista ja luovaa elokuuta!

Kirjoittaja Freia Luminka on psykologi, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija.