Minustako työnohjaaja? Uusia haasteita, keinoja kohdata ihmisiä ja ymmärrystä elämän merkityksellisyydestä

Minulla on lukemattomia työvuosia, erilaisia työpaikkoja ja työyhteisöjä takana. Vieläköhän minulla on annettavaa toisille ja toisaalta pystyisinköhän vielä kartuttamaan omaa pääomaani opiskelun kautta? Olin siinä onnekkaassa asemassa, että useammat työnantajani olivat hankkineet työyhteisöilleen hyvää ja laadukasta työnohjausta. Tiesin siis, mitä työnohjaus on ja millaista hyötyä siitä voi olla. Oli aika tehdä päätöksiä ja ryhtyä itse toimeen. Koulutukseen hakeutumisen suurin sykähdyttäjä oli kuitenkin se, että kaipasin lisää ymmärrystä itsestäni ja niistä dynamiikoista, joita työyhteisöissä tapahtuu, mitä johtaminen on ja miten johtamiseen, myös itsensä johtamiseen, voi vaikutta. Eikä syynä vähiten ollut kiinnostus kokeilla omia taitoja työnohjaajana – etsiä siis uusia haasteita.

Sopiva työohjaajakoulutus löytyi Maria Akatemiasta, joka oli minulle jo entuudestaan tuttu yhteisö. Maria Akatemian arvot ja näkemys ihmisestä ovat samansuuntaiset kuin omani. Lisäksi koulutuksen sisältö vaikutti hyvältä ja omia tarpeitani vastavalta. Minulle oli merkityksellistä se, että Mariassa ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena ja moniulotteisena sekä se, että asioihin ei ainoastaan haeta ratkaisuja ulkopäin vaan niitä myös etsitään itsestä. Ajatus siitä, että ihminen on täynnä mahdollisuuksia, kunhan ne osaa ottaa käyttöön, on minusta merkittävä ja tärkeä lähtökohta ihmisten kanssa työskentelyssä.

Työnohjaajakoulutuksen alussa koulutukseen kuului kiinteänä osana käsikirjoitusryhmä, jossa oli mahdollista tutkia itseä tarkemmin ja syvällisemmin; oppia ymmärtämään, kuka minä olen, mistä minä olen tullut ja miksi mahdollisesti toimin kuten toimin. Ryhmän toinen anti oli oppia näkemään ja kuulemaan myös toisia, ymmärtämään ihmisten erilaisuutta sekä esittämään kysymyksiä ja kuulemaan niihin vastuksia. Siis, ryhmä antoi yhden toimintamallin tulevaan työnohjaajan ammattiin kuten koulutuksen monet muutkin osiot.

Koulutuksen toinen vuosi käynnisti työohjauksentyönohjaukset eli toto-ryhmät, joiden tarkoituksena oli ohjata meitä eteenpäin omien työnohjausryhmiemme kanssa. Myös nämä toto-ryhmät olivat malli, miten työohjaus voi toimia. Toto-ryhmät rohkaisivat ja loivat uskoa, että vähitellen meistä opiskelijoista kasvaa työnohjaajia.

Koulutus tarjosi paljon tietoa ja ymmärrystä millainen kokonaisuus ihminen on ja millaiset asiat vaikuttavat inhimilliseen toimintaan. Kahden vuoden aikana taitoni yhdistää omaa ammatillista ja elämän kokemusta yhdistyivät kirjallisuudesta ja luennoista saatavaan tietoon. Koulutus ei siis antanut pelkästään valmiuksia uuteen kiinnostavaan ammattiin vaan myös näkemyksiä ja ajatuksia nykyiseenkin työtehtävääni.

Kaksi vuotta koulutuksen parissa meni kuin siivillä – lisääkin olisin ollut valmis ottamaan. Monessa kohdassa koulutuksen lähipäivät olivat oman mielen tyhjennyksiä arjesta. Ne veivät mukanaan, eikä tuntuneet raskailta, vaikka opiskelu tapahtui työn ohella. Ajoittain meillä oli hykerryttävää naurua ja välillä erilaiset teemat herättivät syviä tunteita itse kussakin. Aikuisopiskelijana pidin erittäin hyvänä sitä, että koulutukseen ei kuulunut opiskeluun yleensä kiinteänä kuuluvia tenttejä. Asioita käsiteltiin kirjoittaen, reflektoiden, luennoiden ja lopussa lopputyön muodossa. Vaikka lopputyön tekeminen ja siihen ryhtyminen aluksia haastoi, se oli kuitenkin näin jälkeenpäin ajatellen monella tapaa kiinnostava työrupeama. Lopputyö oli itselle omien näkemysten kokoamista ja kuten jo aiemmin mainitsin myös oman jo olemassa olevan tiedon linkittämistä uuteen koulutuksen aikana tulleeseen tietoon ja ymmärrykseen.

Valmistuin työohjaajaksi, sain, mitä lähdin hakemaan ja ehkä vähän enemmänkin. Työnohjaus on jäänyt minulle elämään uutena ammattina ihan käytännössä – siitä on tullut elämää rikastuttava ammattilisä ja paikka oppia. Joka työohjauskerralla on mahdollisuus kokea ja oppia uutta toisista ihmisistä ja itsestä.

Sinustako tulevaisuuden työnohjaaja, yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjä? Maria Akatemian seuraava työnohjaajakoulutus alkaa syksyllä 2019.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: toimisto(at)maria-akatemia.fi / 09 7562 2250

Tagged , , , , .