Sukupuolella on merkitystä – elätkö omaa sukupuoltasi todeksi arjessasi?

Miksi sukupuolella on merkitystä? Täytyykö siitä kohkata, eikö tärkeintä ole ihmisyys? En kuulu mihinkään ismiin, siksi en ajattele noin jne. Kun itse ensimmäisiä kertoja 10 vuotta sitten kuulin sanat ”sukupuolella on merkitystä”, eivät ne sopineet omaani, eri sukupuolten tasa-arvoista ihmisyyttä korostavaan ajatusmaailmaani. Tuntui vieraalta, oudolta ja elämää kapeuttavalta. Niin ihmisenä kuin ihmissuhdetyön ammattilaisenakin.

Jokainen on jotain sukupuolta, jos ei ole syntynyt sukupuolettomaksi/ molempisukupuoliseksi. Ja jokainen on syntynyt eri sukupuolista; vain perustaltaan erilaisten yhteydestä syntyy uutta elämää. Kun jokainen on jotakin sukupuolta, se on oleellinen osa ihmisen ja maailman kokonaisuutta, ei se voi olla vaikuttamatta joka päiväisessä elämässä niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskunnallisella ja globaalillakin tasolla. Näin nyt ajattelen. Ja jos sukupuoli ihmisyydestä leikataan pois, jää ihminen ”torsoksi”, kuten Britt-Marie Perheentupa on asiaa kuvannut. Käsitys siis siitä, että sukupuolen ajatteleminen ihmisyydessä kapeuttaa elämää kääntyykin niin, että jos sukupuolen merkitystä perheessä, työpaikoilla, oman itsen suhteessa itseen ei oteta huomioon, on se ihmistä ja ihmisyyttä kapeuttava asia.

Sukupuoli on biologiaa, kulttuurista, kasvatuksellista, monin eri tavoin määriteltyä. Faktaa on se, että sukupuolia siis tarvitaan uuden elämän alkuun. Maria Akatemiassa ajattelemme ja tutkimme sukupuolen yhteyttä alkuyhteyteen äidin kanssa, isäyhteyttä, yhteyttä itseen ja sitä kautta toiseen ja toiseuteen. Alkuyhteydessä on isää ja äitiä, äiti on lapsen ensikontakti jo ennen syntymää kohdussa lasta kantaessaan. Koko maailma on oikeastaan siinä, miten tyttö ja poika voivat vanhempiensa riittävällä tuella eriytyä kantajastaan ja synnyttäjästään omaksi itsekseen, omalla hapellaan ja oman ihonsa sisällä kasvaviksi omiksi persooniksi. Tyttö erilliseksi äidistään vaikkakin saman sukupuolen edustajaksi, poika isän sukupuoleen.

Sukupuoleen liittyy mielestäni oleellisesti ensinnäkin oman persoonallisen itsen ymmärrys, suhde itseen: ”kuka minä olen ihminen-naisena/ihminen-miehenä itselleni”. Siihen liittyy se, miten suhtaudun toiseuteen – paitsi ylipäätään toiseen ihmiseen, niin myös kuinka suhtaudun toiseen saman sukupuoliseen ja eri sukupuoliseen ihmiseen. Kuinka suhtaudun samankaltaisuuteen, kuinka suhtaudun erilaisuuteen. Sukupuolinäkökulmassa tulee ihmiselle ensi kosketus samuuteen ja toiseuteen esimerkiksi pienenä tyttövauvana tai poikavauvana. Lapsena ja nuorena kasvamme ympäristössä, mikä vaikuttaa myöhempään elämään. Sukupuolen osalta vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi se, kuinka turvalliseksi oppii naisen tai miehen elämässään; ovatko isän sukupuoliset uhkaavia nykyelämässäkin siksi, että isä on ollut uhkaava tai ovatko naiset ”nössöjä” siksi, että kokemus äidistä on ollut alistuja. Tai päinvastoin. Onko helppoa vahvistua naisen/miehen elämässään siksi, että on saanut siihen lapsena riittävästi tukea tai myöhemmässä elämässä on voinut siihen kiinnittää erityisesti huomiota vaikkapa oman terapian avulla.

Naiselle kokemus miehestä on toiseutta, miehelle kokemus naisesta; siihen pitää tutustua eri tavoin, siitä ei ole omaa kokemusta kuten samaa sukupuolta olevilla tuo kokemus on. Sukupuoli vaikuttaa jokaisen elämässä, halusi sitä tai ei, tiedostaa sitä tai ei. Miten naisena tai miehenä suhtaudun esimieheen, joka on samaa sukupuolta kuin synnyttäjäni? – Tulenko paremmin toimeen saman sukupuolisten kuin eri sukupuolisten kanssa tai päinvastoin? – Mistä se johtuu? – Miten suhtaudun sellaiseen toiseuteen, joka on itselleni erilaista, kuten vastakkaisen sukupuolen lisäksi vaikkapa vieras kulttuuri, muukalaisuus tai omaan mielipiteeseeni päinvastainen mielipide? Onko se automaattisesti minulle uhka vai esimerkiksi rikkaus elämässä?

Kaikessa edellä mainitussa on kyse syvästä kasvusta omaksi itseksi, oman sukupuolen syvemmän tiedostamisen ja vahvistumisen kautta. Sitä kautta on kysymys perheiden ja yhteisöjen kulttuureista ja koko maailmaan liittyvästä syvästä elämän eettisestä vastuusta kuulla itseä ja toiseutta. Miksi? Koska sitä kautta valikoituu se, mitä tekee itselle tai toiselle. Se, mitä me yksilöt teemme ja vaikutamme, päätämme yhteisöissä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. On kyse globaalista henkisestä ilmastonmuutoksesta, kuten Maria Akatemian perustaja Britt-Marie Perheentupa kokonaisuutta kuvaa.

Haluatko pohtia asiaa lisää? Siihen on mahdollisuus joka kohtaamisella Maria Akatemiassa, mutta naisille varsinkin Erityistason naistietoisuuskoulutuksessa, joka on kuuden kerran prosessuaalinen koulutus. Tervetuloa mukaan!

Tagged , , , .