Akateemisille naisille 11.9.2019: KATSE-piirin kick-off

Hakukuulutus eri-ikäisille akateemisille naisille! Merkityksellinen toiminta vahvistaa hyvinvointia.

Kaikilla sukupolvilla on tarpeita. Haluatko olla mukana merkityksellisessä toiminnassa, jossa pääset hyödyntämään omaa osaamistasi, tietotaitoa, kokemustasi ja omia intressejäsi? Haemme uuteen projektiin eri ikäisiä akateemisia naisia vapaaehtoistoimijoiksi, rakentamaan siltoja eri sukupolvien välille, jolla vahvistamme sukupolvien välistä yhteyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Helsingin Akateemiset Naiset ry (HAN) ja Maria Akatemia käynnistää syksyllä 2019 Sukupolvet kohtaavat -projektin. Haemme akateemisia naisia mukaan KATSE-piiri -pilotteihin, joiden tavoitteena on vahvistaa projektiin osallistujien välistä vuorovaikutusta, yhteenkuuluvuutta, elämyksellisyyttä, sisäistä kasvua ja oppimista sekä eettisesti kestävän ihmisyyden kulttuuria.

Toimijat:
Helsingin Akateemiset Naiset ry (HAN) toimii jäsenilleen yhteyksien rakentajana ja ylläpitäjänä, alustana, jossa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat akateemiset naiset tapaavat toisiaan, keskustelevat ja vaikuttavat naisten tasa-arvoon ja koulutukseen. HAN tukee toiminnassaan akateemisten naisten henkisen vireyden edistämistä, tutkimusta ja koulutusta. Maria Akatemia ry on kansalais- ja asiantuntijayhdistys, joka tuo hankkeen käyttöön asiantuntijuuden kautta osaamisen mm. sukupolvien välisen yhteyden rakentamisesta ja naiserityisyydestä.

Tarjoamme osallistujille:

  • mahdollisuuden osallistua ja toimia vapaaehtoisena merkityksellisessä toiminnassa, jossa sosiaaliset suhteet laajentuvat, vuorovaikutus rikastuu eri-ikäisten kanssa, elämän mielekkyys ja kaikkien osallistujien hyvinvointi vahvistuu.
  • mahdollisuuden vaikuttaa osallistumalla toimintaan, liittymällä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin KATSE-piiri toiminnassa ja osallistumalla projektin viestintään.
  • toiminta käynnistyy kick off -tilaisuudella 11.9. klo 17-20, jossa pääset syväsukeltamaan projektin toimintaan, HAN:n ja Maria Akatemian toimintaan, suunnittelemaan käynnistyviä KATSE-piirejä. Ensimmäinen KATSE-piiri starttaa syys-lokakuussa 2019.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
maria.lindroos@maria-akatemia.fi, kehittämispäällikkö, Maria Akatemia

”Tullaan yhteen, tehdään yhdessä, kasvetaan yhdessä, vaikutetaan yhdessä”

Tagged .