Insändare i HBL 9.9.2020: Finland beroende av allmännyttig föreningsverksamhet som bidrag till den offentliga sektorns service

”Enligt Finansministeriets budgetförslag skulle man skära ner på social- och hälsoorganisationers understöd med 127 miljoner euro nästa år.

Vi på Maria Akademi är tacksamma för att vi med STEA-finansiering har kunnat utveckla och erbjuda våldsförebyggande tjänster för kvinnor redan i över 17 år. Vår verksamhet är främst inriktad på att möta kvinnor som använt, eller är rädda för att de ska använda våld i sina närrelationer. Från och med 2017 har vi erbjudit stödsamtal och stödgrupper även på webben. Vi har genom Kvinnansvåld.fi kunnat sträcka ut en virtuell hjälpande hand till kvinnor runtom i Finland, och till och med finländare bosatta utomlands. Webbaserade tjänster har många fördelar, bland annat möjliggör de att vi når även sådana klienter som är bosatta på avlägsna orter, där servicen är knapp, eller där svenskspråkiga tjänster kanske helt saknas. Genom Kvinnansvåld.fi erbjuder vi chattjour och individuella stödsamtal även på svenska.

Vårt arbete har visat sig väldigt effektivt i att förebygga våldsbeteende. I dessa coronatider har det varit speciellt viktigt att kunna erbjuda hjälp även på webben, då allt fler kämpar med stress, utmattning och våldsimpulser under isolerade förhållanden i sina hem. Jämfört med förra året, har vi haft över dubbelt så många besökare i vår chattjour, där det är lätt att söka hjälp utan att lämna sitt hem.

Enligt Finansministeriets budgetförslag skulle man skära ner på social- och hälsoorganisationers understöd med 127 miljoner euro nästa år. Allmännyttig föreningsverksamhet utgör ett oersättligt bidrag till den offentliga sektorns service, ett välmående Finland är helt enkelt beroende av den. I praktiken skulle dessa nedskärningar innebära ökat mänskligt lidande, ifall de tjänster Maria Akademi och andra allmännyttiga föreningar erbjuder således skulle minska.

Mammor med småbarn utgör upptill tre fjärdedelar av vårt klientel. Det är av enormt värde att föräldrar söker hjälp och stöd då vardagens utmaningar eskalerar och våldsimpulser riskerar att gå över i handlingar. Vår service bör ses som en form av förebyggande barnskyddsåtgärd, samt en viktig satsning på en hållbar och etisk framtid för vårt samhälle. Feedbacken vi fått av våra klienter vittnar om hur värdefull vår service har varit.”

Maria Lindroos
Saga Lydén
Kvinnansvåld.fi, Maria Akademi rf

Insändare, Hufvudstadsbladet 9.9.2020

Info om Maria Akademis tjänster på svenska

#turattadetfinnsnån

Tagged , , , .