Mielipide HS 8.3.2021: Naiseus on edelleen näkymätöntä palveluissa

Sukupuolen merkitys on tunnistettava palveluntarvetta määrittävänä tekijänä

Liian usein kuulemme toimintaamme hakeutuneilta naisilta, kuinka heidät on ohitettu, kun he ovat yrittäneet hakea apua. Naiset eivät tule tilanteidensa kanssa kuulluiksi, nähdyiksi tai ymmärretyiksi. Tästä kirjoitti koskettavasti nimimerkki Pettynyt (HS Mielipide 9.2.). ”Kaikilla on rankkaa” ja ”jokainen kokee vihan tunteita väsyneenä” ovatkin tuttuja kommentteja monelle naiselle.

Kokemuksemme mukaan yksi syy siihen, miksi avuntarve ja palvelu eivät kohtaa, on se, että naisten oireita ei tunnisteta tai niitä vähätellään. Järjestelmä ohjaa meitä, ja siinä on vahva miesolettama. Näkevätkö ammattilaiset, että nainen voi olla väkivaltainen, kokea päihdehaittoja tai olla uupunut hoivaroolissaan?

Järjestöissä tehdään tuloksellista työtä naisten kanssa. Toiminta perustuu vahvasti vertaistukeen ja siihen, että naisella on tilaa kertoa oma tarinansa. Häpeää tuottavien, tabuluontoisten asioiden käsittely onnistuu, kun ilmapiiri on luottamuksellinen ja turvallinen. Empatian osoittaminen ja naisen oman asiantuntemuksen kunnioittaminen ovat avaimia onnistuneeseen kohtaamiseen ja toipumiseen. Asiaa edistää myös se, että nainen kokee tulevansa kohdatuksi ja kuulluksi ilman ennakko-oletuksia ja saa pohtia omia roolejaan rauhassa muiden naisten kanssa.

Naistyötä tekevät järjestöt ja muut toimijat ovat tehneet yhteistyötä vapaamuotoisessa verkostossa ja jakavat mielellään osaamistaan. Ymmärrämme, että vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ei ole helppoa ammattilaisillekaan. Se vaatii ammatillista itsetuntemusta ja valmiutta tarkastella omaa suhdetta käsiteltäviin teemoihin.

Toivomme, että sukupuolen merkitys asiakkaan palvelutarpeessa tunnistettaisiin entistä laajemmin. Näin voimme ennalta ehkäistä ongelmien kasaantumista ja parhaimmillaan katkaista ylisukupolvista pahoinvointia. Räätälöidyt palvelut lisäävät yhdenvertaisuutta palveluiden saavutettavuudessa.

Maiju Lehtonen, projektikoordinaattori, Yhdessä kokoNainen -hanke, Kirkkopalvelut ry
Sari Nyberg, toiminnanjohtaja, Maria Akatemia ry
Anna Vuorio, toiminnanjohtaja, Naistenkartano ry

Linkki HS 8.3.2021 mielipidekirjoitukseen ”Naiseus jää usein näkymättömäksi palveluissa”


Tagged .