Kannanotto 19.3.2018: Nuorten mielenterveyspalveluihin on satsattava

Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat THL:n mukaan koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Olemme huolestuneita siitä, että nuorten mahdollisuudet päästä mielenterveyspalveluihin ovat entisestään heikentyneet.

Tämä näkyy järjestöjen tekemässä työssä siten, että järjestöjen palveluihin ohjautuu yhä huonokuntoisempia nuoria. Itseään vahingoittavan tai traumaoireissa dissosioivan nuoren kannattelu turvallisella ja toimivalla tavalla esimerkiksi vertaisryhmässä järjestötyön puitteissa on mahdotonta.

Keijun varjo -hanke ennaltaehkäisee tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa. Nuorten vertaisryhmissä ja matalan kynnyksen chatissa vahvistetaan nuorten tunteiden tunnistamista ja tuetaan kehittymistä aikuisuuteen. Työtä toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa. Hankkeessa on havaittu, että moni palvelun piiriin tuleva nuori on tukevamman avun ja hoidon tarpeessa, eikä sitä ole riittävästi tarjolla. Esimerkiksi Tampereella kaupungin mielenterveyspalveluihin jonottaa pääsyä yli 100 nuorta. Tilanne, jossa nuori joutuu odottamaan hoitoon pääsyä jopa 7 kuukauden ajan, on kestämätön.

Kynnys hakea apua mielenterveyden ongelmiin on madaltunut nuorten parissa. Tiedon lisääntymisen ja mielenterveysongelmiin liittyvän stigman vähentymisen myötä yhä useampi osaa pyrkiä avun piiriin. Jokaiselle palveluun hakeutuvalle on taattava hyvä ja toimiva hoitopolku.

Nuorten mielenterveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen näkökulmasta julkinen sektori ei pysty järjestämään lakisääteisiä palveluja riittävällä tasolla. Nuorten voimakas hätä jää järjestöjen kannettavaksi. Ei ole kenenkään etu, että hoidollisuus valuu alaspäin. Järjestöt eivät voi olla paikkaamassa aukkoja julkisen sektorin lakisääteisissä palveluissa. Tarvitaan yhteistyötä ja riittäviä resursseja, jotta nuorten mahdollisuudet saada oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea toteutuvat.

 

Keijun varjo -hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Elli Akrén-Ebbe, Elina Rajaniemi ja Tiina Simons, Maria Akatemia ry

Hanna Gråsten-Salonen ja Noora Kannisto, Tampereen kaupunki

Hannu Kortelainen, Helsingin poliisilaitos

Heikki Luoto, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Martta October, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Raisa Cacciatore, Väestöliitto

 

Lisätiedot:

Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja, p. 040 418 4734 / tiina.simons@maria-akatemia.fi

Elina Rajaniemi, Keijun varjo -hankekoordinaattori, p. 050 304 7455 / elina.rajaniemi@maria-akatemia.fi