HS mielipide 2.9.2020: Yhtään nuorta ei ole varaa menettää

Tieto valtiovarainministeriön talousarvioesityksestä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusrahojen supistamisesta tyrmistyttää järjestökenttää. Rahoituksen leikkaaminen ennaltaehkäisevästä työstä on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti kestämätöntä.

Leikkaukset vaikuttaisivat merkittävästi toteutuessaan myös Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön Keijun varjo -työmuotoon, jossa autetaan 15–28-vuotiaita tyttöjä ja nuoria naisia, jotka tarvitsevat apua vaikeiden tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymysten kanssa. Toiminnassa nuoria autetaan yksilökeskusteluissa ja tunneryhmissä, joita toteutetaan sekä verkkoympäristössä että kasvotusten.

Toiminta tuo toivoa epätoivon keskelle, kun nuoret tuntevat, ettei omalle väkivallalle ole mitään tehtävissä. Asioiden työstäminen yhdessä vertaisten kanssa tuo helpotusta ahdistukseen ja yksin jäämisen tunteeseen. Tieto siitä, että muutos on mahdollinen ja että nuoret voivat itse vaikuttaa siihen, on arvokasta, eteenpäin vievää ja tukee kehittymistä aikuisuuteen.

Toiminnan asiakasmäärä on kolminkertaistunut viime vuodesta elokuuhun 2020 mennessä. Tämä kertoo siitä, että avun tarvitsijoita ja sen saajia on enenevässä määrin. Erityisen tärkeäksi nuoret ovat kokeneet sen, että yhteyttä voi ottaa jo silloin, kun pelkää, että jotain pahaa voisi tapahtua. Julkisen puolen palveluiden piiriin moni pääsee vasta silloin, kun vahinko on jo tapahtunut. Keijun varjo -toiminnassa apua on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ja nopeasti, ilman pitkiä jonotusaikoja ja hidasta byrokratiaa.

Moni toiminnan piirissä olevista nuorista on myös muun mielenterveysavun piirissä. Ongelmaksi he ovat kokeneet sen, etteivät he uskalla tai pysty puhumaan omaan väkivaltaansa liittyvistä asioista hoitokontakteilleen. Aihe on syvästi häpeällinen ja ammattilaisten kyky tunnistaa ja ottaa väkivalta puheeksi nuoren kanssa voi olla haastavaa. Tästä syystä Keijun varjo -työssä koulutetaan ammattilaisia kohtaamaan ilmiötä ja toteuttamaan tunneryhmiä omassa toiminnassaan.

Ennaltaehkäisevän työn resurssit on taattava jatkossakin. Maksuttomien, matalankynnyksen palveluiden karsiminen aiheuttaa sen, että nämä haavoittuvassa asemassa olevat nuoret jäävät heitteille omien haasteidensa kanssa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään näistä tulevaisuuden tekijöistä.

Elina Rajaniemi
Koordinaattori, Keijun varjo -toiminta

Sari Nyberg
Toiminnanjohtaja
Maria Akatemia ry

 

HS Mielipide 2.9.2020

#onneksionjoku #turattdetfinnsnån

Tagged , .