Katseita-blogissa: Ikäihmisten arvokas henkinen pääoma ja nuorempien sukupolvien energia ja osaaminen ovat yhdessä vahva voima tulevaisuuden haasteisiin

Elämme nopeiden muutosten, talouden sekä tehokkuuden ohjaamaa ja ikuista nuoruutta ihannoivaa aikaa. Tällaisessa tehokkuuden kulttuurissa vanhat ihmiset ovat suuressa syrjäytymisvaarassa, kadottavat ikätietoisen tehtävänsä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä välittäjänä olemisesta.

Jos vanhat ihmiset eivät tavoita tärkeää tehtäväänsä elämänkokemuksensa välittäjänä he menettävät omanarvon tuntoaan ja kokemuksen merkityksellisyydestään. Tämä voi merkitä heille ennenaikaista henkistä haurastumista ja syrjään vetäytymistä. Tästä seuraa, että eri sukupolvet vieraantuvat toisistaan ja jäävät vaille sitä elämää vahvistavaa voimaa, mikä vain eri-ikäisten yhteydestä voi syntyä.

Katseita-blogin kirjoittajat Marjukka Hakkola ja Marjatta Grahn toimivat Maria Akatemian seniorikouluttajina. Lue koko blogikirjoitus tästä.

Tervetuloa Maria Akatemian Ikääntyneiden ääni esiin teemailtaan 11.10.2018 klo 17.00-19.30! Alustajana on emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä. Vapaa pääsy.

Tagged , .