Ikäihmisten arvokas henkinen pääoma ja nuorempien sukupolvien energia ja osaaminen ovat yhdessä vahva voima tulevaisuuden haasteisiin.

Elämme nopeiden muutosten, talouden sekä tehokkuuden ohjaamaa ja ikuista nuoruutta ihannoivaa aikaa. Tällaisessa tehokkuuden kulttuurissa vanhat ihmiset ovat suuressa syrjäytymisvaarassa, kadottavat ikätietoisen tehtävänsä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä välittäjänä olemisesta.

Jos vanhat ihmiset eivät tavoita tärkeää tehtäväänsä elämänkokemuksensa välittäjänä he menettävät omanarvon tuntoaan ja kokemuksen merkityksellisyydestään. Tämä voi merkitä heille ennenaikaista henkistä haurastumista ja syrjään vetäytymistä. Tästä seuraa, että eri sukupolvet vieraantuvat toisistaan ja jäävät vaille sitä elämää vahvistavaa voimaa, mikä vain eri-ikäisten yhteydestä voi syntyä.

Maria Akatemian asiakastyössä juuri tämä vieraantumisen ilmiö kulttuurissamme on noussut esiin.

Britt-Marie Perheentupa kirjoittaa Ihmisyyden Käsikirjoitusfilosofiassaan:

”Vanhenevan ihmisen tehtävä on myös ottaa paikkansa takaisin ihmisten mielissä ja löytää se henkilökohtainen tulisija, joka palaa jokaista ikäkautta varten”

Kaikki tarvitsevat yhteyttä eri-ikäisten kanssa. Osa lapsista ja nuorista kamppailee omien haasteiden kanssa ilman vanhempien ihmisen tukea. Nuorilla äideillä ja isillä ei välttämättä ole lähipiirissään vanhempia ihmisiä, jotka voisivat tukea heitä omasssa vanhemmuudessa. Työikäiset ovat huolissaan omista omaisistaan ja heidän pärjäämisestään. Samaan aikaan meillä on arvokas ikäihmisten joukko, joilla on elämänkokemusta ja henkistä pääomaa sekä aikaa jaettavaksi vuorovaikutuksellisissa kohtaamisissa nuorempien kanssa. Jos vanhempi sukupolvi vaikenee elämänkokemuksestaan, se merkitsee nuoremmille juurettomuutta ja irrallisuutta,

Kokemuksemme mukaan Maria Akatemiassa toteutetut ikääntyneille ihmisille suunnatut itsetuntemusryhmät ja ohjatut keskustelutilaisuudet auttavat löytämään uutta arvokasta vanhemman ihmisen identiteettiä ja omaa ikätietoista tehtävää. Nämä ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät auttavat myös työstämään rakentavaan suuntaan niitä luonnollisia jännitteitä, jotka eri sukupolvien kohtaamisissa aina ilmenevät. Tämä henkinen työ antaa valmiuksia yhdessä nuorempien sukupolvien kanssa kohdata ja ratkoa tulevaisuuden haasteita.

Kirjoittajat Marjukka Hakkola ja Marjatta Grahn toimivat Maria Akatemiassa seniorikouluttajina.