Naiserityisyyskoulutus kutsuu tutkimaan sukupuolen syviä merkityksiä

”Naisten oikeus ja velvollisuus on vahvistua itsessään, löytää erityinen alkuvoimansa ja liittää se tämän päivän todellisuuteen.”
Britt-Marie Perheentupa: Kuuntele sukupuolesi viisautta (2001) –

Maria Akatemian sukupuolierityinen viitekehys lähtee perusajatuksesta, että erilaisuuksien yhteys synnyttää uutta elämää. Jokainen ihminen on saanut alkunsa kahden erilaisen sukusolun yhteydestä, yhteyden jälkeisestä solujakautumisesta sekä ihmisalkion kiinnittymisestä äitiin, samaa tai eri sukupuolta olevaan ihmiseen. Jokaisen ihmisen elämän on siis mahdollistanut mies ja nainen. Tarvittiin vielä eriytyminen alun symbioosista, syntymän ihme, että päästiin edelleen liittymään ihmiselämän lukemattomiin yhteyksiin, samuuteen ja erilaisuuteen, omana ihmisyksilönä. Kunkin ajan ja kulttuurin suhtautuminen sukupuoleen alkaa vaikuttaa ensin perheessä, sitten muissa ihmisyhteisöissä ja yhä laajemmissa yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja globaaleissa yhteyksissä.

Sukupuolierityinen teoria ei jaa ihmisen sisäisiä tai ulkoisia ominaisuuksia eikä rooleja maskuliinisiin ja feminiinisiin. Se vapauttaa naisen kantamaan kaiken vastuun omasta feminiinisyydestään ja miehen maskuliinisuudestaan riippumatta siitä, minkälainen kukin mies tai nainen on. Naisten itsetuntemusryhmissä naisyhteyttä kuvataan usein vahvistavana ja vapauttavana elementtinä. Joillekin oma naisidentiteetti on ollut itsestään selvää läpi elämän, mutta monille sen hyväksyminen tuntuu vaikealta, usein ahdistavaltakin. Elämän aiempia naisyhteyksiä ovat ehkä liiaksi sävyttäneet pettymyksen ja häpeän tunteet. Merkittävän suuri osa esimerkiksi omaa väkivaltaisuuttaan kavahtaneista ja sen juuria rohkeasti tutkimaan lähteneistä naisista kuvaavat olleensa pienestä pitäen ”isin tyttöjä” ja viihtyneensä nimenomaan poikien leikeissä ja peleissä (missä ei ole kerrassaan mitään vikaa). He saattavat kertoa tuntevansa ylpeyttä tullessaan kutsutuiksi ”hyviksi jätkiksi”, ja häpeä leimaa kokemusta omasta naissukupuolesta. Erään ryhmän yhteiseksi kasvukäänteeksi muodostui vapauttava oivallus: ”On kuin tulisi ulos kaapista, kun sanoo olevansa nainen.” (Naiset arvostivat oivallustaan niin, että antoivat luvan sen jakamiseen.) Myös suru rajattomuuden illuusiosta luopumisesta on ryhmissä tuttua: ”Voin olla vain yhtä sukupuolta.”

Oman sukupuolen vahvuuksien ja rajoitteiden tiedostaminen ja hyväksyminen vaikuttaa kaikkeen elämään. Se heijastuu parisuhteeseen ja vanhemmuuteen, työyhteisöön ja ammatillisuuteen. Toiseutta on helpompi arvostaa, kun on oppinut arvostamaan omia laatujaan, ja silloin niistä voi kutsua kantamaan vastuuta. Suhde lapsiin voi saada uudenlaista pohjaa sukupuolesta riippumatta: ”Naisena tiedän, minkälaista on olla tyttö, mutta en sitä, minkälaista on olla poika.”

Tietoisuuden lisääminen sukupuolen moninaisista laajoista ja syvistä alitajuisista merkityksistä itsessä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa on välttämätöntä, jos mielii ymmärtää ihmistä osana monimutkaista maailmaamme. Ihmisen sisäisten ja ulkoisten vuorovaikutusverkostojen ymmärtäminen ja tiedostaminen sukupuolen kannalta on Maria Akatemian Naiserityisyyskoulutuksen tavoite. Koulutus on kutsunut vuosikymmenten ajan eri alojen ammattilaisia tutkimaan sukupuolta ja sen merkitystä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnallisesti. Tavoitteena on tiedostaa sukupuolen merkitys osana ammatillista identiteettiä ja itsetuntemusta, suhteessa asiakastyöhön, johtajuuteen ja työyhteisöön sekä antaa välineitä sukupuolitietoiseen elämän tarkasteluun. Koulutus perustuu Britt-Marie Perheentuvan sukupuolierityiseen teoriaan sekä Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofian ihmis- ja oppimiskäsitykseen, joka on kaiken Maria Akatemian toiminnan lähtökohta.

Kirjoittaja Maria Lindroos on psykologi ja Maria Akatemian kehittämispäällikkö.
Tagged , , .