Katseita-blogissa: Om möjligheter i tider av undantag

”Mer eller mindre plötsligt har vi kastats ut ur vår vanliga vardagslunk och in i en tillvaro som påminner om en krigssituation. Inte bara i Finland utan i många andra europeiska länder har regeringarna utlyst undantagstillstånd och till och med stängt sina gränser. Människor uppmanas att hålla sig hemma, jobba på distans och röra sig så lite som möjligt bland andra människor. Skolor och daghem stängs, konserter och teaterföreställningar inhiberas och det är förbjudet att samlas mer än tio personer på en gång på samma ställe. Bryter vi mot dessa förordningar kan regeringen utlysa utegångsförbud. Över 70-åringar skall helst hållas hemma, alltså i karantän. Coronaviruset, eller Covid-19, har tagit oss med storm.

Men viruset sprider sig och vad vi gör nu är att försöka förhindra att alltför många människor insjuknar samtidigt, för då kollapsar sjukvårdssystemet. Därför är det så viktigt att vi följer förordningarna och gör vad vi kan för att smittan inte ska spridas på ett ohanterligt sätt.

Det här medför ju en del utmaningar för många av oss. Vi är plötsligt hemma allesammans, barn, föräldrar, husdjur. Är lägenheten dessutom trång står vi inför helt nya utmaningar – eller möjligheter.

Jag ser utmaningen som en möjlighet när/om vi helt enkelt kan acceptera situationen som den är, i stället för att önska att den var annorlunda. För det är den inte. Många av oss får gå igenom väldigt krävande situationer hemma just nu. Hur kan vi då i detta kaos förvandla den kraft som finns i vår aggression och frustration, till vår styrka? Jag har egentligen inget svar på den frågan, men jag har ett tips, som kan ses som ett litet steg på vägen ut ur de kaotiska omständigheterna.

Så till dig som är orolig och undrar hur du ska tackla den här dagens, de kommande dagarnas, utmaningar, till dig har jag följande, väldigt enkla, förslag: ta dig varje dag tid att andas djupt och medvetet ända ner i magen några gånger, eller just så många gånger som känns bra för dig. Därmed kommer du att få ett, om än kort, ögonblick av stillhet och frid, och – en möjlighet att välja och reflektera över hur du vill agera i ansträngda situationer just den här dagen. Det är lätt att andas djupt en eller ett par gånger, det är inte lätt att ändra sitt beteende, men med medveten lugn andning, kommer du en liten bit på väg.


Och tveka inte att kontakta oss på Maria Akademi om du behöver prata. Vår telefonjour tel. 09 7562 2260 är öppen från tisdag till fredag, närmare information här. På torsdagar kl. 16-18 svarar vi också på svenska.”

Nina Kihlman är sakkunnig inom förebyggande våldsarbete. Du kan läsa hennes blogginlägg här.