Katseita-blogissa: Tiedostamalla voit vaikuttaa

Vietämme kansainvälistä ilmastoviikkoa, jonka pääpäivä on Suomessa perjantaina 27.9.2019.

”Maria Akatemiassa etsitään käytäntöjä eettisesti kestävän ihmisyyden edistämiseksi yhteiskunnassa ja maailmassa. Olemme vaikuttamisketjun kohdassa, jossa yksilöt ja yhteisöt tiedostavat omat tarpeensa ja haluavat vaikuttaa niihin, vaikka eivät ehkä vielä tiedä, miten. Tarjoamme tukea tietoisuuden lisäämiseksi omasta ihmisyydestä, sisäisestä käsikirjoituksesta, vuorovaikutustavoista ja niiden juurista. Ihmisen sisäinen kasvu ja oppiminen, itsetuntemus, on eettisesti kestävän ihmisyyden perusta ja tulevaisuuden osaamista. Tarvitaan uusiutuvaa ihmisenergiaa, jotta voimme vastata siihen, mihin maapallo meitä kutsuu. Se onnistuu ainoastaan yhdessä tuumin. Yhteistyöhön tarvitaan ihmisluonnon sisäisen ja ulkoisen monimuotoisuuden hyväksymistä ja arvostamista sekä moniäänisen kumppanuuskulttuurin vahvistamista muun muassa sukupuolten ja sukupolvien välillä.

Itsetuntemus on syvintä ihmistuntemusta. Siihen pyrkiminen ei ole itsekeskeisyyttä, vaan syvin välittämisen teko suhteessa ympäristöön. Uudenlainen sivistys on tietoiseksi tulemista omasta viisaasta ihmisyydestämme, sen eri puolista. Niin välittävistä ja rakkaudellisista kuin niistä, jotka eivät aina mairittele. Siis omasta hyvästä ja pahasta. Vastuun ottaminen planeetastamme ja sen eliöistä edellyttää vastuunottoa kokonaisvaltaisesta ihmisyydestä. Ensin itsestä, sillä kohtaamme ympäristömme kuten itsemme. On siis startattava katsomalla peiliin. Se saattaa olla kovin homma – henkinen ilmastonmuutos on – mutta johtaa empatian syville lähteille, elinikäiselle oppimisen matkalle. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja, ja niihin meillä on kaikki mahdollisuudet. Homo sapiens on suojelun arvoinen osa luonnon monimuotoisuutta.”

Lue koko Katseita-blogi tästä.

Kirjoittaja Maria Lindroos on psykologi ja Maria Akatemian kehittämispäällikkö.