Katseita-blogissa: Koin, etten ole yksin maailmassa – havaintoja Keijun varjo -tunneryhmästä

”Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnan tunneryhmät on suunnattu nuorille naisille, jotka haluavat muutosta väkivaltaiseen käyttäytymiseensä. Väkivalta voi olla esimerkiksi fyysistä, psyykkistä tai itseen kohdistuvaa väkivaltaa. Ryhmän tavoitteena on tunnesäätelytaitojen vahvistaminen, itsetuntemuksen lisääntyminen, muutoksen löytäminen väkivaltaisiin toimintayllykkeisiin sekä itsemyötätunnon kasvaminen.

Ryhmän kantavana teemana on omiin juuriin ja sukupolviketjuun tutustuminen. On tärkeää pysähtyä miettimään omaa kasvuperhettään ja sitä, miten ja mitä tunteita siellä on ilmaistu. Lapsuuden tunneilmapiirillä on iso vaikutus tämän hetkiseen elämään ja siihen, miten itse kommunikoi ja osaa ilmaista tunteitaan. Omaa elämänpolkua tutkimalla nuoret oivalsivat syy-yhteyksiä omiin käyttäytymismalleihinsa. Oman menneisyyden tutkiminen ei ole aina helppoa ja pintaan voi nousta monenlaisia tunteita.

Yksi ryhmän merkittävistä tekijöistä oli vertaisuuden kokeminen muiden nuorten naisten kanssa. Ryhmän aloittaminen saattaa jännittää ja aluksi omien tunteiden ja kokemusten jakaminen voi tuntua vaikealta. Väkivallan käyttämiseen liittyy usein jälkikäteen nouseva voimakas häpeä ja syyllisyys. Ryhmässä näitä tunteita jaettiin ja nuoret saivat kokemuksen siitä, etteivät ole yksin.”

Lue lisää tunneryhmästä Keijun varjo -toiminnan ohjaajien Emmi Kyyhkysen ja Elina Lehtosen kirjoittamassa Katseita-blogissa tästä.

Maksuttomia Keijun varjo -ryhmiä alkaa syksyllä Helsingin ja Tampereen Tyttöjen Taloilla sekä Vantaan Tyttöjen Tilassa. Helsingin ryhmä alkaa jo maanantaina 30.9. ja ryhmässä on vielä tilaa! Lisätietoja osoitteesta keijunvarjo.fi.

Tagged , , , .