Työnohjaajakoulutus: Tulevaisuuden työnohjaaja yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjänä

Haluatko kehittää omaa sisäistä johtajuutta, vahvistaa työhyvinvointia yhteisöissä ja saada uusia valmiuksia johtaa kehittämistoimintaa ja olla mukana ihmisarvolähtöisen kulttuurin kehittäjänä?

Maria Akatemian työohjaajakoulutus antaa sekä pätevyyden toimia työnohjaajana että valmiudet tutkia ja tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen eheyttäviä sekä hajottavia voimia dialogin ja tietoisuustyöskentelyn avulla.

Koulutuksen teoreettisen perustan luo psykodynamiikka ja ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia, joiden avulla luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisen monimuotoisuuden syvään ymmärtämiseen, käytännön työhön sekä vaikuttamiseen.

Esimerkkejä koulutuksen teemoista:

  • Oman sisäisen käsikirjoituksen tiedostaminen ja tutkiminen ammatillisena laatutekijänä
  • Työnohjaus menetelmänä ja prosessina työelämän kehittämisessä
  • Työyhteisöosaaminen sekä työnohjaajan ja johtajan yhteistyö
  • Eettisen johtajuuden tukeminen ja kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen
  • Ikä- ja sukupuolitietoisuuden merkitys yhteisödynamiikan ymmärtämisessä
  • Sukupuolierityisyyden tiedostaminen johtamisen ja organisaatiokulttuurin laatutekijöinä

Koulutus (70 op) noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) koulutussuosituksia.

Lisätiedot työnohjaajakoulutuksesta tästä  

Hakemukset viimeistään 4.11.2019.

Tagged , , .