Lausunto 25.5.2016: Väkivalta ei lopu ellei tekijöitä auteta

Naisella on oikeus saada apua oman väkivallan käytön lopettamiseen

Hallitus on julkaissut (4.5.2016) strategisen tasa-arvo-ohjelmansa vuosille 2016-2019.
Ohjelma kokoaa yhteen hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.
Yksi tasa-arvo-ohjelman tavoitteista on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa.
Ohjelmassa todetaan, että lähisuhdeväkivallan uhrien ja tekijöiden palvelut otetaan osaksi sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja.

Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä Demeterissä (RAY 2003-) on kolmentoista vuoden ajan
autettu naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Vuosien aikana avun piirissä on ollut yli
1000 naista, heistä lähes 60 % on alle kouluikäisten lasten äitejä. Tyttöjen ja nuorten naisten (15-28 v.)
ehkäisevää väkivaltatyötä toteutetaan Maria Akatemian Keijun varjo -hankkeessa (RAY 2016-2018).

Naisen väkivaltaan puuttumisen kynnys on korkea, koska naisen ei ajatella olevan väkivallan tekijä. Monet
Demeter-työhön tulevat asiakkaat kertovat tulleensa ohitetuiksi väkivallan tekijöinä. Tutkimusten mukaan
naisilla on moninkertainen riski toimia väkivaltaisesti tultuaan torjutuksi hakiessaan apua omaan
väkivaltaisuuteensa. Aihe on tabuluonteinen ja asiakkailla on iso kynnys hakea apua. Asiakkaat eivät uskalla
kertoa väkivaltaisuudestaan, eivätkä ammattilaiset välttämättä ota asiaa puheeksi.

Naisen tekemän väkivallan esille tuominen ei ole naisen syyttämistä tai syyllistämistä, vaan avun
mahdollistamista ja vastuunottamista väkivallan ehkäisemiseksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on sukupuolesta riippumatonta ja sen kohteena tai tekijänä voi olla nainen tai
mies, tyttö tai poika. Uhrit ja tekijät tarvitsevat apua sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta
riippumatta. Väkivalta ei lopu, ellei tekijöitä auteta ja aiheesta pystytä puhumaan ääneen.

Väkivallan ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen edellyttävät ilmiön kokonaisvaltaista
tunnistamista, tunnustamista ja tukea. Pidämme tärkeänä, että näkökulma naisiin väkivallan tekijöinä ei
unohdu, kun tasa-arvo-ohjelmaa ryhdytään toteuttamaan. Naisella on oikeus saada apua oman väkivallan
käytön lopettamiseen.

Lisätiedot:
Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja, p. 040 418 4734 / tiina.simons@maria-akatemia.fi
Hanna Kommeri, Maria Akatemia ry:n ehkäisevän väkivaltatyön vastaava, p. 045 144 3953 /
hanna.kommeri@maria-akatemia.fi