Meddelande 1.2.2018: Telefonjour även på svenska fredagar kl. 12-14

Maria Akademi erbjuder med stöd av Veikkaus (förut Penningautomatföreningen) avgiftsfria och konfidentiella tjänster för kvinnor som använder våld eller är rädda för att använda våld. I vårt arbete stöder vi kvinnor att ta ansvar för sina egna känslor och sitt eget beteende.

Klientarbetet är indelat i tre faser: en telefonjour, tre till fem kartläggande individuella samtal och en stödgrupp som leds av en specialutbildad terapeut.

​Från och med fredagen 2 februari 2018 erbjuder vi också telefonjouren och individuella samtal på svenska.

Ring oss på tel. 09 7562 2260 tis och ons kl. 16-18 (finska, engelska), fre kl. 12-14 (finska, svenska, engelska).