Tiedote: Haetaan ehkäisevän väkivaltatyön hankkeeseen suunnittelijaa tekemään asiakas- ja kehittämistyötä

Haluatko tulla mukaan innostavaan ja innovatiiviseen työyhteisöön tekemään merkityksellistä työtä?

Ehkäisevän väkivaltatyön Naisenväkivalta.fi-hankkeeseen (STEA 2017-2019) haetaan vanhempainvapaan sijaista ajalle 1.8.2019-31.12.2019.

Naisenväkivalta.fi-hanke tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Työmuotoja ovat chat, videokeskustelut ja verkkovertaisryhmät. Kolmivuotinen hanke on alkanut 1.3.2017. Verkkopalvelun avulla tarjotaan tietoa ja tukea naisten väkivaltaisuuteen oikea-aikaisesti sekä lisätään tietoisuutta naisten väkivallasta. Verkkopalvelu mahdollistaa avun tarjoamisen valtakunnallisesti.

Tehtäviisi kuuluu yhdessä koordinoivan suunnittelijan kanssa:
– hankkeen asiakastyö: sen suunnittelu, toteuttaminen, kehittäminen sekä arviointi
– verkkopalvelun suunnittelu ja edelleen kehittäminen
– hankkeen koulutus-, viestintä- ja vaikuttamistyö
– vapaaehtoisten kouluttaminen sekä ohjaaminen

Sinulla on
– Tehtävään soveltuva korkeakoulutasoinen tutkinto
– Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijuutta ja kokemusta ehkäisevän väkivaltatyön asiakastyöstä
– Innovatiivista otetta ja laajaa osaamista verkkotyön toteuttamiseen
– Hyviä yhteistyö- ja verkostotaitoja sekä koulutus- ja esiintymistaitoja
– Rohkeaa, aloitteellista ja itsenäistä työotetta
– Tietoa ja ymmärrystä naiserityisyydestä
– Kokemusta vapaaehtoisten kanssa toimimisesta
– Yhteisöllistä työotetta

Työ sisältää säännöllistä iltatyötä ja jonkin verran viikonlopputyötä ja matkustamista Suomessa. Tehtävä on määräaikainen 1.8.-31.12.2019. Työsopimuksessa noudatetaan 2 kk:n koeaikaa. Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Maria Akatemia ry on ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia edistävä yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Yhdistys on valtakunnallinen ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Teemme ennaltaehkäisevää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on erikoistuttu naisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Asiakastyön lisäksi työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta levitetään kouluttamalla ammattilaisia sekä tekemällä vaikuttamistyötä. Työotteemme on yhteisöllinen ja innovatiivinen.

Avoimet hakemukset 31.5.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen: freia.luminka@maria-akatemia.fi. Haastattelut järjestetään 11.6. ja 12.6.2019.

Lisätietoja: Koordinoiva suunnittelija Freia Luminka p. 040 554 4669 23.5 klo 9-10 ja ke 29.5 klo 9-10.

Lataa tiedote pdf

Tagged .