Väitöskirja: Nainen perheväkivallan tekijänä

TtM Pia Keiski väittelee aiheesta Perheväkivaltaa käyttäneen naisen minuus: Realistinen synteesi perheväkivaltakäyttäytymisen vähenemiseen tähtäävän intervention vaikutuksista 1.6.2018 Tampereen yliopistossa. Aineistonaan Keiskillä on ollut Maria Akatemia ry:n asiakkaita – naisia, jotka ovat hakeneet apua omaan väkivaltaisuuteensa ja siitä irti pääsemiseen.

Tavoitteena tutkimuksella oli lisätä tietoisuutta naisista perheväkivallan tekijöinä sekä arvioida ja kuvata auttavan ryhmän tuloksia. Tutkimuksen tulos voidaan Keiskin sanoin kiteyttää näin: ”Perheväkivaltaa käyttäneillä naisilla on lapsuudestaan kaltoinkohtelukokemuksia, jotka näyttäytyvät heidän aikuisuuden minuudessaan. Naisilla on lapsuuden kaltoinkohtelukokemusten lisäksi aikuisuudesta parisuhdeväkivaltakokemuksia. Naisten on vaikea saada perheväkivaltakäyttäytymiseensä apua. Osallistuessaan perheväkivaltakäyttäytymisen vähenemiseen tähtäävään interventioon naiset työstävät kokemuksiaan itsetuntemustyöskentelyn menetelmin. Naiset hyötyvät interventiosta, ja tulokset ovat pysyviä.”

Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä, Demeter-työmuodossa (RAY/STEA 2003-), on jo viidentoista vuoden ajan autettu naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Vuosien aikana avun piirissä on ollut miltei 1500 naista, heistä yli 70% on alle kouluikäisten lasten äitejä. Työskentely koostuu kartoittavista yksilökeskusteluista ja ammatillisesti ohjatusta vertaisryhmästä.

Naisen väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen kynnys on edelleen korkea. Monet Demeter-työhön tulleet asiakkaat kertovat tulleensa ohitetuiksi väkivallan tekijöinä. Aihe on edelleen tabuluonteinen ja asiakkailla on iso kynnys hakea apua. Asiakkaat eivät uskalla kertoa väkivaltaisuudestaan, eivätkä ammattilaiset välttämättä ota asiaa puheeksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit ja tekijät tarvitsevat apua ja tukea sukupuolesta riippumatta. Väkivallan ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen edellyttävät ilmiön kokonaisvaltaista tunnistamista, tunnustamista ja tukea. Väkivalta ei lopu, ellei sekä tekijöitä, että uhreja auteta ja aiheesta pystytä puhumaan ääneen.

Keiskin tutkimuksen tuottaman tiedon avulla on mahdollista kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamista, jotta naisten perheväkivaltakäyttäytymistä voitaisiin tunnistaa nykyistä paremmin. Myös yhteiskunnallisten ja kulttuuristen asenteiden pohtiminen tämän aiheen äärellä on tarpeellista.

Maria Akatemia ry on ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia edistävä yleishyödyllinen asiantuntija­- ja kansalaisjärjestö. Yhdistys on valtakunnallinen ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Teemme ennaltaehkäisevää perhe­- ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on erikoistuttu naisen psyykkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Asiakastyön lisäksi työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta levitetään kouluttamalla ammattilaisia sekä tekemällä vaikuttamistyötä.

 

Lisätietoja:
Hanna Kommeri, Maria Akatemia ry:n ehkäisevän väkivaltatyön vastaava, p. 045 144 3953 / hanna.kommeri@maria-akatemia.fi

Pia Keiski, Ttm, p. 050 501 3685

Tiedote_Keiski_väitös_toukokuu2018