Tiedote: Tunne voimavarasi -hankkeen uudet verkkosivut on julkaistu

STEA:n tukema Tunne voimavarasi -hanke (2020-2022) auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. Hanketta koordinoi Miina Sillanpään Säätiö, ja se toteutetaan yhteistyössä Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton kanssa. Maria Akatemia vastaa hankkeessa erityisesti asiakastyön kehittämisestä.

Tunne voimavarasi -hankkeen verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.tunnevoimavarasi.fi. Sivut sisältävät monipuolisesti tietoa sekä ikääntyville omaishoitajanaisille että työssään omaishoitajia kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Sivuston kanssa samanaikaisesti avattiin hankkeen toinen apua tarjoava kanava, chat, joka on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11. Hankkeen auttava puhelin päivystää edelleen numerossa 044 2711 188 maanantaisin ja torstaisin klo 12-14.  Syksyllä 2020 toiminta laajenee edelleen yksilötyöstä ja vertaisryhmistä koostuvin tukimuodoin. Lisäksi aloitamme ammattilaisille ja vapaaehtoisille järjestettävät infotilaisuudet ja työpajat.

Hankken verkkosivujen tietopankin artikkelit pyrkivät tukemaan ikääntyviä omaishoitajanaisia torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistamisessa. Tarjoamme myös keinoja omien voimavarojen löytämiseksi sekä työkaluja väkivaltaisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn. Ammattilaisten ja vapaaehtoisten tueksi sivustolle tuotetaan materiaaleja helpottamaan väkivallasta puhumista ja siihen puuttumista. Sivuston asiantuntija-artikkelit käsittelevät naisen väkivaltaa näkökulmina ikääntyminen ja omaishoito.

Verkkosivut päivittyvät edelleen ja otamme mielellämme kehittämisideoita vastaan. Lisätietoja hankkeesta ja sen eri toimintamuodoista tarjoavat hankkeen työntekijät, Maria Akatemiassa projektityöntekijä Henriikka Laurola, puh. 040 554 4619, s-posti henriikka.laurola@maria-akatemia.fi.

Auttava puhelin päivystää ma ja to klo 12-14 numerossa 044 2711 188.
Tunne voimavarasi -chat on auki ke ja pe klo 9-11.

Tagged .