Työnjanoon!-vertaisryhmä: työn ja perheen yhteensovittaminen

Sinä pienten lasten äiti, mietityttääkö oma jaksaminen ja hyvinvointi työn ja perheen ristipaineessa? Koetko olevasi yksinäinen ja kaipaavasi tukea arjesta selviytymiseen?

Maria Akatemiassa on alkamassa syksyllä vertaisryhmä pienten lasten äideille työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseksi. Ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä hahmotetaan itsetuntemustyöskentelyn kautta kunkin osallistujan sen hetkistä elämäntilannetta, tunteita ja tarpeita sekä etsitään ja tuetaan omia voimavaroja. Ryhmän kautta tarjoutuu mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien äitien kanssa.

Maksuton vertaisryhmä alkaa lokakuussa 2019 Helsingissä.

Lisätiedot ja haku ryhmään:
satu.koivula@maria-akatemia.fi, puh. 040 554 8167
miia.lehtonen@maria-akatemia.fi, puh. 040 554 8491
(Hanke on kesätauolla 1.7.-4.8.2019)

Työnjanoon!-hankkeesta enemmän

Mielipidekirjoitus pdf_HS_13.6.2019