Uutiskirje 3/2021: Voimaa äitien mielen hyvinvointiin

Suomalaisvanhemmat ovat muita pohjoismaisia vanhempia uupuneempia. Julkisessa keskustelussa toivotaan syntyvyyden lisääntyvän ja äitien lähtevän nykyistä aikaisemmin työelämään. Miten me voimme luoda lisää joustavuutta työelämän ja perheen yhdistämiseen perheiden toimeentulo turvaten? Miten paremmin kuunnella ja kohdata äitejä? Miten perhe voi saada riittävää ja konkreettista apua arkeen? Maria Akatemian kehittämishankkeessa on pureuduttu tähän tärkeään teemaan, kehittämällä toimintamallia äitien tueksi.

Työnjanoon! -hanketoiminnassa vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla.
(….)
Työnjanoon! toiminnasta ja tuloksista sekä työn ja perhe-elämän teemasta voit kuulla lisää osallistumalla hankkeen väliseminaariin 27.4.2021. Lisää työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen teemasta ja tuesta äideille uutiskirjeessämme.

Lue lisää uutiskirjeestä