Uutiskirje 9/2018: Verkon kautta tarjottavat palvelut ovat madaltaneet avunhakemisen kynnystä huomattavasti

Maaliskuussa 2017 käynnistettiin Maria Akatemiassa naisenväkivalta.fi verkkohanke, jossa työskennellään chat- ja videovälitteisesti. Toiminta täydentää ehkäisevää väkivaltatyötä, Demeteriä, joka on vuodesta 2003 lähtien tarjonnut Helsingissä ja Tampereella kasvokkain tapahtuvaa yksilö- ja ryhmämuotoista tukea. Verkkohankkeen myötä asiakasmäärä Demeter-toiminnassa on kasvanut vuodessa 60%. Asiakkaat ohjautuvat toimintaan mukaan Avoimen linjan päivystävän puhelin ja chat:n kautta.

Chat on helpottanut avunhakemista ja toiminta tavoittaa asiakkaita Etelä-Suomesta Lappiin sekä ulkomailla asuviin ulkosuomalaisille asti. Verkkovälitteinen ehkäisevä väkivaltatyö täydentää parhaimmillaan asiakkaan kotikunnan palvelutarjontaa tai korvaa kokonaan puuttuvat palvelut. Maria Akatemian verkkotyö toimii samojen periaatteiden mukaisesti kuin kasvokkain tapahtuva työ. Samat asiakaskohtaamisen laatutekijät pätevät siinä: läsnäolo, kuuntelu ja uskallus kohdata ihmisyyden kaikki puolet. Panostamme verkkotyössä inhimilliseen digitalisaatioon, jossa kone on vain yhteyden luova väylä aitojen ihmisten kohdata toisensa.

Lisätiedot:
Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava
Freia Luminka, naisenväkivalta.fi -hankkeen koordinoiva suunnittelija

Ehkäisevä väkivaltatyömme toteutetaan Veikkauksen varoilla.

Tagged .