Mentoritoiminta tukee äitejä

Maria Akatemian Työnjanoon! -kehittämishankkeessa on kehitetty mentoritoimintaa pienten lasten äitien tueksi. Ryhmäprosessin käyneillä äideillä on mahdollisuus hakea mentoria ryhmän loppumisen jälkeen. Mentoreina toimivat Maria Akatemian vapaaehtoistyöntekijät, jotka ovat saaneet koulutuksen tehtävään.

Työnjanoon! -hankkeen aikana ryhmän käyneet äidit ovat toivoneet pidempiaikaista tukea ja mahdollisuutta vielä syventää ryhmässä käytyjä aiheita. Tätä toivetta kuunnellen hankkeeseen on kehitetty Naisverkosto-toimintaa sekä mentoritoimintaa. Mentorisuhde kestää noin vuoden ja tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Suurin osa tapaamisista on hoidettu etäyhteyksin.

Ryhmän alussa 64 % äideistä kokee yksinäisyyttä usein ja monilla ei ole tukiverkostoa. Ryhmäprosessin lopussa yksinäisyyden tunne on selvästi vähentynyt, jolloin yksinäisyyttä kokee usein enää 17 %. Ryhmäprosessin loputtua kuitenkin useat äidit jäävät edelleen yksin kuormittavassa elämäntilanteessa.  Mentoritoiminnalla tuetaan juuri tässä kohtaa äitejä, jotta pidempiaikainen tuki mahdollistuu.

Äidit kaipaavat rinnallakulkijaa, kohtaamista ja kuuntelijaa, joka on valmiina vastaanottamaan, kysymään ja keskustelemaan. Ryhmissä äidit kuvaavat usein yksinäisyyden tunnetta ja kuinka paljon on asioita, joita ei voi ystävien tai läheisten kanssa puhua tai ottaa esiin. Äideillä on kaipuu saada tukea, jota ei saa esimerkiksi omalta sukupolviketjulta. Luottamukselliset keskustelut esimerkiksi pikkulapsiarjesta, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä itsetuntemuksesta ovat kullanarvoisia ja tukevat äidin jaksamista sekä mielen hyvinvointia. Yksinäisyyden ja yksin jäämisen tunne helpottuu, kun tietää mentorin olevan olemassa ja saatavilla.

Sekä mentori että mentoroitava saavat paljon toiminnasta. Mentorilla on mahdollisuus tehdä arvokasta vapaaehtoistyötä ja olla tärkeä osa äidin tukiverkostoa. Kumpikin voi oppia itsestään ja vuorovaikutuksesta toisen kanssa.

Työnjanoon! -hankkeen päättyessä tämän vuoden lopussa, mentoritoiminta jatkuu Maria Akatemiassa palvellen jatkossa kaikkia pienten lasten äitejä, jotka ovat käyttäneet Maria Akatemian palveluja. Uusia mentoreita koulutetaan jälleen syksyllä, joten olethan yhteydessä, jos kiinnostuit toiminnasta!

Olen nauttinut suunnattomasti siitä, että minulla on ollut lupa pysähtyä itseni äärelle sovittuina aikoina ja mentori on ollut aidosti kiinnostunut minusta ja kuulumisistani. Olen tehnyt monia uusia havaintoja itsestäni ja ajattelustani sekä tunteistani mentoritoiminnan avulla. Ystävien kanssa keskustellessa en uskaltaisi mennä näin syvälle. Toisaalta ei tämä mitään terapiaakaan ole. Tärkeintä mentoritoiminnassa minulle on ollut se, että olen aidosti tullut kuulluksi ja nähdyksi ihmisenä. Se on valtava lahja. – mentoroitavan palaute

Viime vuosi on ollut jatkoa yhdelle raskaimmista ajanjaksoista elämässäni. Koen, että sain merkittävää tukea mentoriltani. En olisi selvinnyt vuodesta ilman kaikkea sitä tukea, jota mentorini tarjosi minulle. Olen ottanut harppauksia eteenpäin itsetuntemuksessa, saanut tukea arjessa ja työssä jaksamiseen sekä tukea vanhemmuuteeni arvojeni selkiyttämisen kautta. Olen syvästi kiitollinen prosessista. – mentoroitavan palaute

Mentorointi on loistava, matalan kynnyksen menetelmä, kun henkilö kaipaa tukea haasteellisessa elämäntilanteessa tai haluaa pohtia elämäänsä ja sen suuntaa. Uskon, että Työnjanoon-hankkeeseen osallistuneille tarjotusta mahdollisuudesta saada mentorointia hankkeen päätyttyä, on ollut paljon apua. Se on mahdollistanut hankkeen aikana alkaneen prosessin jatkumisen ja tukenut henkilöä hänen pohdinnoissaan, auttanut sisäistämään käsiteltyjä aiheita ja lisännyt luottamusta elämään. Mentorointi auttaa löytämään tasapainoa omaa elämään, uskoa siihen, että elämä kantaa. -mentorin palaute