Mikä tekee ihmisestä viehättävän?

Ensivaikutelma ja ulkoinen olemus kiinnittävät automaattisesti huomiomme ensi tapaamisella.  Sanotaan, että ensivaikutelma syntyy seitsemässä sekunnissa. Tällä tiedolla on merkitystä esimerkiksi työpaikkahaastattelussa, sillä sekunneissa emme ehdi osoittaa osaamistamme tai sosiaalisia taitojamme. Eniten merkitystä lienee kuitenkin sillä, mitä meistä välittyy pidemmässä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen seurassa. Ensikatseellamme haemme hymyä, katsekontaktia ja osoitusta kiinnostuksesta kohtaamisessa.

Ihmisen viehättävyys ja karisma rakentuvat useasta osasta. Miellyttävällä ulkomuodolla on todistetusti merkitystä. Sillä, miten liikumme ja miten kannamme itsemme, on merkitystä. Jopa pukeutumisellamme on enemmän merkitystä, kuin moni suomalaisen kulttuurin piirissä kasvanut haluaa myöntää. Kaikki nämä ovat kuitenkin merkityksettömiä, mikäli olemuksemme ja puheemme viestii epäaitoutta, negatiivisuutta tai välinpitämättömyyttä.

Monet käyttävät ennen tärkeitä tapaamisia paljon aikaa ulkoisen kuvan rakentamiseen. Mitä tapahtuisi, jos käyttäisimme aikaamme kypsytellen itseämme tulevaan keskustelun sisältöön ja henkilöihin, joita tapaamme?

Nykypsykologiassa luonteenpiirteitä pidetään verrattain pysyvinä ominaisuutena. Luonteenpiirteet voivat vaimentua tai vahvistua iän myötä, mutta pääasiassa ne pysyvät samankaltaisina läpi elämän.  Tapamme kokea asioita liittyy temperamenttiimme ja osin lapsuudessa opittuihin toiminta- ja reagointitapoihin.

Mahdollisuus muuttua tapahtuu itsetuntemuksen kautta. Tutkimalla omia reaktioitamme erilaisissa tilanteissa, voimme havaita kaavoja, samoja ajatusketjuja, joita toistamme.  Halutessamme voimme harjoitella uusia näkökulmia, vaihtaa silmälaseja, joilla asioita ja maailmaa tarkastelemme.  Voimme oppia myös pehmeämpää kieltä ja ilmeikkäämpää esiintymistä.

Iän ja kokemuksen myötä, itsetuntemuksen vahvistuessa, vuorovaikutustaidot usein kohentuvat.  Kyse on kuitenkin taidoista, joita voi hioa, eikä kyse ole itsensä muuttamisesta vaan oman, vastaanottajalle helpommin vastaanotettavasta viestinnästä.  Oman mielipiteen voi sanoa ilman, että se loukkaa, uhkaa tai väheksyy toista henkilöä.

Yleisesti viehättävään henkilöön liitetään seuraavia ominaisuuksia: valoisuus, innostuneisuus, lämpö, joustavuus, ennakkoluulottomuus, vastuuntunto, sopeutuvuus, aitous, rehellisyys, aktiivisuus, elinvoima, huumori, itseironia ja rohkeus.

Oma suhtautumisemme asioihin riippuu myös tilanteista ja paikallaolijoista, mutta voisiko avoin asenne ihmisiä ja elämää kohtaan olla kivijalka, jolta vuorovaikutustasi rakennat?

Iiris Nurmo, Työnjanoon! -hanke